Minh bạch thông tin về những dự án đầu tư có sử dụng đất

Văn bản mới - Ngày đăng : 16:03, 09/07/2020

(TN&MT) - Nghị định số 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu có nhiều điểm mới nhằm minh bạch thông tin liên quan đến những dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại, công trình thương mại, dịch vụ, công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh tại các địa phương.

Những dự án nào thuộc danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất?

Theo quy định mới, những dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh đáp ứng đủ các yêu cầu như: Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng; Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch phân khu đô thị;

Đồng thời, không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được tổng hợp vào danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất.

Ảnh minh họa

Đối với những dự án do cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập thì các cơ quan trên sẽ lập đề xuất và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Với trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất thì nhà đầu tư phải tự lập hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. Tuy nhiên, nhà đầu tư chỉ được đề xuất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Phê duyệt và công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

Nghị định số 25/2020 quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Cuối cùng, quy trình và trách nhiệm công bố danh mục dự án cũng được Nghị định quy định cụ thể. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Trong công bố phải nêu rõ: Tên dự án; mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án; tóm tắt các yêu cầu cơ bản của dự án; thời hạn, tiến độ đầu tư.

Ngoài ra, địa điểm thực hiện dự án, diện tích khu đất, mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, hiện trạng khu đất; Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án cũng phải công khai.

Đồng thời, nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Phúc Khang