Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng

Xã hội - Ngày đăng : 21:55, 08/07/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2557/QĐ-UBND về việc hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Thường Xuân, quý II năm 2020. Với 492 tấn gạo cho 4.425 hộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt hỗ trợ số gạo có chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn dự trữ quốc gia được hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Thường Xuân. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo xong trước ngày 20/7/2020.

Tổng số hộ được hỗ trợ gạo là 4.425 hộ trên tổng số 20.228 khẩu, tại 09 xã. Diện tích rừng trồng được chăm sóc, bảo vệ 4.597,7 ha; diện tích rừng trồng mới 302,4 ha; Tổng số gạo được hỗ trợ là 492.681 kg.

Hỗ trợ 492 tấn gạo cho 4.425 hộ tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng

Giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển, giao gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định và gạo phải được đóng bao theo quy chuẩn dự trữ quốc gia, giao gạo tại trung tâm xã nơi có đối tượng được hưởng.

Yêu cầu UBND huyện Thường Xuân, UBND các xã, thị trấn có liên quan phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa để tiếp nhận, phân phối gạo kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức quy định.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, UBND huyện Thường Xuân tổ chức kiểm tra việc hỗ trợ gạo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng đúng đối tượng, đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh.

Thu Thủy