Hà Nội nâng cao nhận thức quản lý rủi ro thiên tai cho cộng đồng

Xã hội - Ngày đăng : 11:55, 04/07/2020

(TN&MT) - Trong giai đoạn 2016-2020, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội đã xây dựng 17 hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai cho người dân tại 270 xã thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.  

Sở NN&PTNT Hà Nội vừa có Báo cáo số 260/BC-SNN về kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2009-2020 trên địa bàn thành phố.

Nâng cao nhận thức cộng đồng, quản lý rủi ro thiên tai. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo, từ năm 2009-2015, Sở NN&PTNT Hà Nội tập trung triển khai một số nội dung: Thành lập nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp thành phố với sự tham gia của các sở, ngành, đoàn thể liên quan; tổ chức đào tạo tập huấn về công tác phòng, chống thiên tai (PCTT); tổ chức đánh giá rủi ro thiên tai tại các trọng điểm, xung yếu; xây dựng kế hoạch PCTT có sự tham gia của cộng đồng; tổ chức diễn tập PCTT…

Giai đoạn 2016-2020, Sở đã xây dựng 17 hoạt động được triển khai tại 270 xã thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Hằng năm, các hoạt động của đề án trong kế hoạch đã được triển khai theo nguồn vốn bố trí từ nguồn ngân sách thành phố.

Qua đánh giá trong giai đoạn 2016-2020, Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, nhiệm vụ trên đã nhân được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo và hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; các hoạt động phi công trình của đề án đã được quan tâm, bố trí vốn. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện.

Các cấp chính quyền và người dân trên địa bàn thành phố cũng đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai tại địa phương. Các hoạt động đã thực sự phát huy được hiệu quả ban đầu khi chính quyền và người dân cấp huyện, cấp xã đã có sự tham gia, phản hồi tích cực.

Các đối tượng được tuyên truyền, tập huấn đều đã nâng cao được nhận thức cũng như được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong quản lý thiên tai cộng đồng, có thể áp dụng thực tế vào từng điều kiện cụ thể của địa phương…

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong giai đoạn tiếp theo trên địa bàn thành phố, Sở NN&PTNT đã đề xuất báo cáo, trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn tiếp theo và tiếp tục ban hành các văn bản, tài liệu đôn đốc, hướng dẫn thực hiện đến cấp xã và người dân; làm cơ sở để các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.

Sở NN&PTNT Hà Nội đề xuất Thành phố có cơ chế, chính sách hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện đề án cho các địa phương. Giới thiệu và thu hút hỗ trợ, đầu tư của các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế trong công tác quản lý thiên tai cộng đồng cho thành phố Hà Nội. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn, đào tạo báo cáo viên, giảng viên cho các tỉnh, thành phố để nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên.

Khải Minh