Sơn La có tân Phó Giám đốc Sở TN&MT

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 15:22, 03/07/2020

(TN&MT) - Ông Nguyễn Tiến Dương, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các cá nhân.

UBND tỉnh Sơn La vừa tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: Bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với ông Đào Tài Tuệ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với các đồng chí: Đinh Trung Dũng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh;

Bà Điêu Thị Dân, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Ông Nguyễn Tiến Dương, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý đối với các đồng chí: Đinh Văn Trần Phú, Trưởng ban, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh; Phùng Kim Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh.

Bổ nhiệm viên chức quản lý đối với các đồng chí: Nguyễn Công Đoàn, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Đức Luyến, là các Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 1/7/2020 đến ngày 1/7/2025; riêng đối với bà Điêu Thị Dân, sinh ngày 10/11/1967, thời hạn điều động, bổ nhiệm từ ngày 1/7/2020 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Nguyễn Nga