Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tiếp tục tăng cường năng lực nghiên cứu, tạo đà cho sự phát triển

Thời sự - Ngày đăng : 11:50, 25/06/2020

(TN&MT) - Đó là phương hướng của Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Viện nêu ra tại Đại hội Đảng bộ vào sáng 25/6 tại Hà Nội.

Đồng chí Đỗ Thị Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ TN&MT, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ TN&MT, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Dương Trung Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Thành Công, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Tài nguyên và Môi trường miền Nam…

Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện có 6 chi bộ với tổng số đảng viên tính đến trước đại hội là 59 đồng chí. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Viện có 11 đơn vị trực thuộc, giảm được 2 đầu mối so với năm 2017, gồm 4 phòng chức năng, 3 phòng nghiên cứu và 1 phòng thí nghiệm, 3 trung tâm và phân Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ ở phía Nam.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Phi Sơn – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cho biết: Với niềm vinh dự và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong Đảng bộ, với “phương châm đổi mới, sáng tạo và phát triển…”, ý chí quyết tâm xây dựng Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trong sạch, vững mạnh, các đại biểu hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Phi Sơn – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Phạm Minh Hải – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ Viện đã tập trung quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết của đại hội, đã đạt được những thành quả quan trọng trong việc lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ đã đề ra chủ trương đúng đắn, chỉ đạo theo tinh thần tập trung, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của CBVC.

Năng lực lãnh đạo, tinh thần chủ động sáng tạo của tổ chức Đảng có nhiều tiến bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước phát triển mới về chất, tạo cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Viện và đảm bảo đoàn kết nội bộ tốt.

Đồng chí Phạm Minh Hải – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ báo cáo tại Đại hội

Các nhiệm vụ và chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được nghiêm túc thực hiện. Các tổ chức đoàn thể đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò với nhiều phương thức hoạt động hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC.

Đồng chí Bùi Nguyễn Hoàng – Chánh văn phòng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ báo cáo tại Đại hội

Theo đồng chí Phạm Minh Hải, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Viện sẽ phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đảng bộ Viện cũng sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực nghiên cứu nhằm tạo đà cho sự phát triển của Viện nói riêng và thành công chung của ngành Tài nguyên và Môi trường cũng như phục vụ sự nghiệp CHN, HĐH đất nước.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Viện khóa mới

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Bùi Nguyễn Hoàng – Chánh văn phòng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Ban chấp hành Đảng bộ Viện đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra như: nâng cao số lượng, chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành Tài nguyên và Môi trường nói chung và của lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ nói riêng.

Theo đồng chí Bùi Nguyễn Hoàng, trong khó khăn chung của tình hình kinh tế - xã hội đã tác động không nhỏ tới công việc và tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong các năm qua, nhưng với truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, Ban chấp hành Đảng bộ đã đạt được thành tích nhất định, giữ vững ổn định và định hướng phát triển cho Viện. Trong cả nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã được Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh hàng năm.

Ban chấp hành Đảng bộ Viện khóa mới ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ TN&MT, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ về hoạt động khoa học và công nghệ, cụ thể như thực hiện thành công nhiều Đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc các chương trình KHCN về đo đạc và bản đồ.

Đảng ủy Viện đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có kết quả: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của đảng ủy cấp trên. Đặc biệt việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được nâng lên đã góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Viện.

Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mai Đan - Thu Trang