Đảng bộ Cục Quản lý Tài nguyên nước tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ V

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 20:08, 22/06/2020

(TN&MT) - Ngày 22/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ TN&MT) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng uỷ Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Bộ TN&MT; đại diện Đảng ủy các đơn vị: Tổng cục Khí tượng thủy văn, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Cục Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Tài nguyên nước, Ủy ban sông Mê Công; cùng toàn thể Đảng viên thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước.

Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng uỷ Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT  phát biểu tại Đại hội

Đảng bộ Cục Quản lý Tài nguyên nước hiện có 7 Chi bộ trực thuộc, với 72 Đảng viên – chiếm 49% tổng số công chức, viên chức và người lao động của Cục. Trong nhiệm kỳ qua, dù vẫn còn những khó khăn, thách thức, Đảng bộ Cục Quản lý Tài nguyên nước đã triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kì 2015 – 2020. Đảng ủy Cục cùng với lãnh đạo Cục đã xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả, đúng hướng và góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Cục.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến cho biết: Trong công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cục và lãnh đạo Cục kết hợp chặt chẽ để từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong các hoạt động của Cục và đạt được những kết quả quan trọng.

Đảng bộ Cục đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật TN&MT về quản lý tài nguyên nước đi vào cuộc sống, tạo hành lang pháp ý cho việc quản lý tài nguyên nước ngày càng hiệu quả hơn. Việc sửa đổi, cắt giảm một số điều kiện kinh doanh và bãi bỏ một số thủ tục hành chính về tài nguyên nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng chống và khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra đã tuân theo chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước gắn với  bảo vệ môi trường, cảnh quan, đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Điều đó cũng khẳng định những thành tích nổi bật của Đảng bộ nhiệm kỳ qua.

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh phát biểu tại Đại hội

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, chương trình hành động của Ban cán sự Đảng bộ, cấp ủy Đảng cấp trên và của Đảng ủy Cục cũng đã có những chuyển biến tích cực. Cán bộ, Đảng viên đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần gọn nhẹ, hiệu quả và căn cứ kết quả thực thi nhiệm vụ. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc; cơ chế, chính sách quản lý tài nguyên nước được rà soát điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý. Nhiều chính sách mới đã được đưa vào cuộc sống. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, đề cao vai trò của các đoàn thể và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò của mình trong thực hiện các nhiệm vụ.

Năng lực của các tổ chức Đảng và mỗi đảng viên đã nâng cao hơn, coi trọng tính khoa học, chất lượng, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ.

Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Theo đồng chí Châu Trần Vĩnh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Tài nguyên nước, trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Cán sự Đảng Bộ, Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp lãnh đạo giữa Ban Chấp hành Đảng ủy và Lãnh đạo Cục, Ban Chấp hành Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo và bản lĩnh chính trị; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý tài nguyên nước. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được và trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Cục Quản lý Tài nguyên nước. Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù điều kiện hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng bộ Tổng cục đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khẳng định vị thế trong thực hiện chức năng tham mưu, thực thi nhiệm vụ quản lý quản lý tài nguyên nước của Bộ.

Ban chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý Tài nguyên nước nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu Đảng Cục cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các định hướng chiến lược về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia, góp phần phát triển bền vững thông qua việc sửa đổi toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước. Bên cạnh đó, đổi mới cơ chế tài chính và hướng dẫn kĩ thuật để đưa ra các quy định pháp luật đi vào cuộc sống.

Trước mắt, cần đẩy mạnh xây dựng quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực sông, nguồn nước liên tỉnh. Xây dựng quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống giám sát tài nguyên nước. Tiếp tục xây dựng, rà soát điều chỉnh và hoàn thiện quy trình vận hành liên hồ chứa, khắc phục hạn chế ô nhiễm, suy thoái cạn kiệt nguồn nước. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong tình hình hiện nay.

Quang cảnh Đại hội

Về lãnh đạo thực hiện công tác Đảng, Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Cục cần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác chính trị nội bộ, xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ Đảng viên, nhất là việc đề cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Tiếp tục đẩy mạnh, thường xuyên hoạt động, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống. Đưa việc thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống thành một nội dung quan trọng trong mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức trong toàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên.

Đồng thời, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao năng lực chiến đấu, tổ chức cơ sở Đảng về chất lượng, đội ngũ cán bộ đảng viên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ thường xuyên tự phê bình và phê bình gắn với xây dựng đoàn thể vững mạnh.

Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí trong Ban chấp hành khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Quản lý Tài nguyên nước lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Khánh Ly - Ảnh: Hoàng Minh