Nữ cán bộ, đảng viên tiêu biểu ngành đo đạc và bản đồ

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 20:07, 22/06/2020

(TN&MT) - ​​​​​​​Hơn 20 năm gắn bó với Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Tiến sĩ (TS) Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí đã có nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nghiên cứu thành công nhiều công trình, góp phần xây dựng ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) phát triển bền vững.

Điều hành “siêu Phòng” với nhiều chức năng, nhiệm vụ

Trao đổi với phóng viên, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Trưởng Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cho biết: Phòng có chức năng giúp lãnh đạo Viện tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo tiến sĩ, hợp tác quốc tế, xuất bản tạp chí chuyên ngành và thông tin về kết quả nghiên cứu, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ; thực hiện công tác thư viện, website, quản trị mạng…

Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương (thứ 2 từ phải sang) tại Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sỹ của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Bà Hương kể: Vào thời điểm năm 2018, thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Bộ TN&MT, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiến hành sáp nhập 3 phòng vào Phòng Khoa học và Công nghệ, đổi tên phòng thành Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí, Bà được tín nhiệm giữ vị trí điều hành Phòng. Đứng trước khối lượng công việc khổng lồ, Bà không khỏi lo lắng, song nhờ cách quản lý khoa học nên trong thời gian ngắn Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí đã đi vào nền nếp. Hằng năm, Phòng đều giải quyết kịp thời các công tác đăng ký, hỗ trợ phê duyệt, triển khai và nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ như các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ TN&MT

Giai đoạn 2015 - 2020, Phòng đã và đang quản lý việc thực hiện 3 đề tài cấp Nhà nước, 103 đề tài, nhiệm vụ các cấp. Đến nay, đã có 2 đề tài Nhà nước được nghiệm thu đạt loại xuất sắc; 73 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp cơ sở đã nghiệm thu và được các hội đồng khoa học đánh giá cao. Các kết quả nghiên cứu đã cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm giải quyết các bài toán đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội trong việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, phát triển các công nghệ mới, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ TN&MT như: Ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát tài nguyên đất; xây dựng quy định về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu đo đạc bản đồ; hoàn thiện quy trình đo đạc thành lập bản đồ địa hình, địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; Quy trình công nghệ trong đo đạc cập nhật biến động đối với các loại đất; Quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính từ ảnh chụp bằng máy ảnh số gắn trên UAV; đo đạc và xử lý dữ liệu dị thường trọng lực, thiết kế chế tạo thiết bị chuyên ngành… giúp nâng cao năng suất trong công tác đo đạc, thành lập các loại bản đồ.

Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo Viện và được giao tổ chức xây dựng Chiến lược phát triển phát triển Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ, Chiến lược phát triển khoa học công nghệ lĩnh vực Đo đạc bản đồ, tổ chức xây dựng kế hoạch Khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế và Tạp chí hằng năm, 5 năm…; tổ chức quản lý đào tạo tiến sĩ có hiệu quả, hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho nghiên cứu sinh thực hiện báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu, bảo vệ chuyên đề, hội thảo, bảo vệ luận án các cấp theo đúng quy chế của Viện…; mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác là các cơ quan quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học từ nhiều quốc gia trong đó có Nga, Hoa Kỳ, Ba Lan, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc…

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết: Trong giai đoạn 2015-2020, bản thân Bà đã quản lý cán bộ, viên chức và người lao động bằng các quy chế của Viện, thực hiện tốt các quy định của Bộ TN&MT về cải cách thủ tục hành chính và các quy định khác. Đã chủ động phân công vị trí việc làm cho từng chuyên viên trong Phòng theo đúng sở trường, năng lực công tác, phát huy hiệu quả, từ đó mọi nghiệm vụ của Phòng đều thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng cao.Bên cạnh đó, công tác quản lý thông tin, thư viện và xuất bản tạp chí chuyên ngành đã được thực hiện có hiệu quả và đúng theo kế hoạch đề ra, phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai dự án sự nghiệp kinh tế của Viện, của ngành Đo đạc và Bản đồ.

“Các cán bộ trong phòng đã có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực, các nhiệm vụ của phòng đã có những hiệu quả nhất định góp phần vào thành tích chung của Viện. Tôi đã mạnh dạn giao các phần việc cho cá nhân, nhóm cán bộ thực hiện đảm trách để tạo thói quen chủ động trong công việc. Động viên kịp thời và có biện pháp phê bình đúng mực đối với cán bộ trong đơn vị.” – TS. Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ.

Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương còn bám sát vào chức năng nhiệm vụ của Viện, của Phòng để định hướng trong công tác cũng như trong các đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Viện. Trong 5 năm qua, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Viện góp phần vào những thành tích chung của Viện.

Bộn bề khó khăn vẫn say mê nghiên cứu khoa học

Trò chuyện với TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, chúng tôi mới hiểu hết nỗi khó khăn vất vả trong công việc và đời sống riêng tư của Bà. Một người phụ nữ đầy nghị lực vừa hoàn thành nhiệm vụ công tác xuất sắc, vừa quán xuyến gia đình để chồng yên tâm công tác.

Ở cơ quan, bên cạnh vai trò là cán bộ quản lý, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương đã hoàn thành nhiều công trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa học: tham gia thực hiện 2 đề tài cấp Nhà nước, 5 đề tài cấp bộ, chủ nhiệm 2 đề tài cấp bộ nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

Trao quà cho các cháu học sinh giỏi là con cán bộ công nhân viên của Viện

Trong nhiều công trình nghiên cứu Bà tham gia, có thể kể đến đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành Hệ thống địa chính biển Việt Nam” do Bà làm chủ nhiệm, đề tài đã đề xuất thành công mô hình của “Hệ thống địa chính biển Việt Nam” và khung kỹ thuật cho dữ liệu địa chính biển Việt Nam. Sản phẩm đề tài là cơ sở đề xuất một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc các đề án, dự án triển khai kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương cũng thông tin thêm: Trong quá trình thực hiện đề tài, Viện đã gửi một số ý kiến góp ý bổ sung, sửa đổi Nghị định 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

 “Nhiều kết quả nghiên cứu đề tài được ứng dụng trong triển khai xây dựng, triển khai thực hiện các đề tài, dự án, sự nghiệp chuyên môn của Chính phủ và của Bộ TN&MT; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội” – TS. Nguyễn Thị Thanh Hương cho hay.

Mới tiếp xúc, ai cũng nghĩ rằng TS. Nguyễn Thị Thanh Hương là người rất an nhàn. Nhưng nếu dành trọn thời gian để đồng hành, mới thấu hiểu Bà là người “miệng nói, tay làm”. Đối với Bà, khoa học đo đạc và bản đồ là niềm say mê thôi thúc, đó chính là lý do dù thế nào Bà cũng luôn “vượt khó”, “nhiều đêm thức trắng” để dành thời gian cho nghiên cứu khoa học.

  “Nêu gương” trong mọi hoạt động

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương tâm sự: Ngoài đảm nhiệm vị trí là Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí, tôi cũng được các đồng chí tín nhiệm giao các nhiệm vụ: Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban nữ công Viện nên bản thân luôn ý thức cần phải nỗ lực, làm gương trong mọi công việc, hoạt động.

Trưởng ban nữ công Nguyễn Thị Thanh Hương tổ chức cuộc thi nấu ăn nhân ngày 20/10

Bà Hương kể, bà chính là nghiên cứu sinh đầu tiên bảo vệ thành công luận án TS Trắc địa do Viện đào tạo. Sau Bà, hiện đã có nhiều nghiên cứu sinh đã bảo vệ luận án TS tại Viện thành công.

Trên cương vị là Bí thư chi bộ, nữ đảng viên Nguyễn Thị Thanh Hương luôn thực hiện đúng vai trò và chức trách được giao, duy trì sinh hoạt chi bộ thường xuyên, quán triệt tới từng đảng viên, viên chức và người lao động nhận thức sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trên các mặt công tác.

Với cương vị là Phó tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng Ban nữ công Nguyễn Thị Thanh Hương đã tổ chức tốt các hoạt động của Nữ công Công đoàn cơ sở. Đồng thời đã tham gia cùng chính quyền thực hiện đầy đủ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, và tổ chức nhiều hoạt động phong phú, bổ ích, phát động các phong trào thi đua tạo không khí phấn khởi thi đua hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

Chia sẻ về kinh nghiệm thành công trong công tác chuyên môn, công tác đảng và đoàn thể, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương cho hay: Cần bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tôi đã phân công rõ ràng công việc theo năng lực và trình độ của cán bộ, chủ động nắm bắt tình hình, năng động sáng tạo trong tổ chức thực hiện công việc được giao theo thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất với lãnh đạo Viện trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ nhau vì sự nghiệp phát triển chung của đơn vị.

Bà Hương luôn tâm niệm, một tập thể muốn phát triển vững mạnh, trước hết phải đoàn kết, ở đó từng cá nhân tâm huyết, tận tụy với công việc. Với vai trò “đầu tầu”, Bà luôn gương mẫu trong các hoạt động của cơ quan. Nhờ vậy, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị coi TS. Nguyễn Thị Thanh Hương là một tấm gương sáng trong công việc, học tập và chăm lo gia đình.

Bên cạnh đó, Bà luôn thực hiện và nêu cao ý thức tiết kiệm của công, tránh lãng phí, giữ gìn và bảo vệ tốt tài sản, trang thiết bị của đơn vị. Luôn đặt lợi ích của cơ quan đơn vị lên trên lợi ích cá nhân. “Tôi luôn ý thức được trách nhiệm với chức trách và nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành và cố gắng hơn nữa về mọi mặt, xứng đáng là người cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiêu biểu” – TS. Nguyễn Thị Thanh Hương nói.

Xuân Phương