Ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản vi phạm tại vùng ven biển

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 15:02, 18/06/2020

(TN&MT) - Nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng khai thác thủy sản bằng sử dụng điện, ngư cụ cấm đã làm nguồn lợi thủy sản dần cạn kiệt, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã triển khai “Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hoá” năm 2020 từ ngày 15/3 đến ngày 15/5/2020. Từ đó mang lại những hiệu quả nhất định trong nhận thức của ngư dân về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bền vững, qua đó ngăn chặn các hoạt động khai thác vi phạm tại vùng ven bờ trong mùa sinh sản.

Việc triển khai “Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hoá” năm 2020 đã thu được nhiều kết quả

Thực hiện “Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hoá” năm 2020. Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trong tỉnh, hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh về thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tỉnh Thanh Hóa. Chi cục Thủy sản phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trong lĩnh vực thủy sản năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác thủy sản trên các vùng cửa sông, vùng nội thủy và trên vùng biển tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là tại các cửa lạch có nhiều hộ khai thác thủy sản bằng nghề đăng, đáy như lạch Sung, lạch Trường, lạch Hới, lạch Ghép và lạch Bạng. Kết quả: Đã thực hiện được 32 chuyến biển tuần tra, kiểm soát 243 tàu cá, kiểm tra 164 lượt tàu cá, xử phạt hành chính 06 trường hợp vi phạm với các lỗi về thủ tục hành chính, với số tiền là 22,5 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh thực hiện tháo dỡ 09 hàng đáy tại các cửa lạch và cam kết không tái phạm; bắt và xử lý 10 vụ tàng trữ kích điện để khai thác thủy sản, với số tiền 43 triệu đồng.

 Các hoạt động khai thác vi phạm tại vùng ven bờ biển Thanh Hóa trong mùa sinh sản đã được ngăn chặn hiệu quả

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển thực hiện 94 lượt tuần tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thủy sản tại vùng cửa sông ven biển, với sự tham gia của 303 cán bộ, chiến sĩ, kết quả kiểm tra 569 tàu cá; xử lý 183  tàu cá vi phạm, bắt 01 tàu tàng trữ trái phép vật liệu nổ để khai thác thủy sản, tháo dỡ 04 hàng đáy; xử phạt 15 tàu cá vi phạm về thủ tục hành chính, với số tiền là 96,3 triệu đồng.

Trong công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Tháng hành động tại các địa phương. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phân công địa bàn cho cán bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện tại các huyện, thành phố ven biển và báo cáo kịp thời về Sở; tổ chức 03 đợt kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản của các ngành và các địa phương ven biển.

Qua hai tháng tổ chức thực hiện “Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hoá” năm 2020 đã đạt được những kết quả nhất định. Trong đó nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của đa số ngư dân đã được nâng lên; các hoạt động khai thác vi phạm tại vùng ven bờ trong mùa sinh sản đã được ngăn chặn hiệu quả; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm được chặt chẽ, đồng bộ; công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển đã đi vào nề nếp.

Thu Thủy