Thừa Thiên Huế ra “lệnh cấm” chặt ha cây xanh tùy tiện

Môi trường - Ngày đăng : 21:17, 12/06/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn kiểm tra, rà soát chất lượng cây xanh đô thị có nguy cơ gây mất an toàn để có biện pháp xử lý phù hợp.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống cây xanh đô thị, khắc phục tình trạng cây xanh gãy, đổ gây mất an toàn, nguy hiểm cho tính mạng con người, tài sản của nhà nước và nhân dân, yêu cầu UBND các huyện, thị xã và TP. Huế tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị (bao gồm cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh sử dụng hạn chế và cây xanh chuyên dụng) trên địa bàn, hạn chế tối đa tình trạng cây gãy, đổ mất an toàn.

Một cây xanh từng ngã đổ tại TP. Huế

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh đô thị tiến hành kiểm tra, rà soát chất lượng cây xanh đô thị, cây bóng mát (nhất là cây cổ thụ, cây lớn, cây bị bệnh, ...) có nguy cơ gây mất an toàn để có biện pháp xử lý phù hợp; thực hiện quy trình cắt tỉa cành, chặt hạ, dịch chuyển cây theo đúng quy định, tránh tình trạng chặt hạ cây tùy tiện; kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện tốt công tác này. Tập trung rà soát hệ thống cây xanh trong trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn để có phương án đảm bảo an toàn phù hợp; xây dựng phương án ứng phó đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Ngoài ra, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, quản lý cây xanh thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị quản lý; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác này (nhất là trong các trường học, bệnh viện, địa điểm tập trung đông người, ...), đảm bảo an toàn cho con người và tài sản, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gãy, đổ cây do nguyên nhân chủ quan (Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo chủ động rà soát, kiểm tra và chịu trách nhiệm về an toàn cây xanh trong khuôn viên nhà trường). Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh đô thị để được hướng dẫn về quy trình kỹ thuật, đặc biệt chú ý công tác gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây mới trồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để cây không bị nghiêng ngả, gãy, đổ khi có gió lớn.

Huế là địa phương có mật độ cây xanh cao của cả nước

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nội dung Công văn này tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh; lập kế hoạch xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn về quản lý cây xanh đô thị và các công tác có liên quan khác (kiểm tra, đánh giá, báo cáo, ...); báo cáo UBND tỉnh.

Được biết tại Thừa Thiên Huế đã xảy ra nhiều vụ cây xanh trên đường phố gãy đổ, đè trúng phương tiện giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường. 

Văn Dinh