Nghệ An: Yêu cầu tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường"

Môi trường - Ngày đăng : 06:15, 04/06/2020

(TN&MT) - Ngày 02/6/2020, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 2521/STNMT-BVMT về việc tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2020 do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc lựa chọn là “Hành động vì thiên nhiên”. Năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước…

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên v& Môi trường và UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị…căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động, cụ thể, thiết thực.

Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học luôn được ưu tiên trong chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”

Theo đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ đề và thông điệp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về việc: không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt và sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải; Tiếp tục tuyên truyền và triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, từ chối sử dụng túi nilon khó phân huỷ, đồ nhựa dùng một lần…

Tiếp tục tuyên truyền và triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” luôn được tỉnh Nghệ An quan tâm, chỉ đạo thực hiện

Đầu tư kinh phí, đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo tồn đa dạng sinh học; xây dựng nội dung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh; quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên; phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái; bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn nguồn gen; kiểm soát nạn săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép; quản lý sinh vật ngoại lai; thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, tập trung nguồn lực để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải hiện đang ảnh hưởng trực tiếp đến người dân; khuyến khích khởi công, xây dựng và bàn giao công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

Đình Tiệp