Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng giá trị đất đai

Đất đai - Ngày đăng : 14:29, 02/06/2020

(TN&MT) - Theo Tổng cục Quản lý đất đai, công tác giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được triển khai quyết liệt, thu được nhiều kết quả tích cực.

Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã có chuyển biến rõ rệt, hạn chế tình trạng thu hồi đất “tùy tiện”, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất, nhất là người nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; giá đất được xác định để tính mức bồi thường đối với các dự án, nhất là khu vực nông thôn đã cơ bản sát với giá đất chuyển nhượng phổ biến trên thị trường, cùng với chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đã bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người có đất thu hồi.

Qua đó, nguồn lực về đất đai tiếp tục được phát huy, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người sử dụng đất, lợi ích của Nhà nước, chủ đầu tư.

Công tác giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được triển khai quyết liệt, thu được nhiều kết quả tích cực. Ảnh: MH

Trong đó, về giá đất, tài chính về đất đai, thời gian qua, Tổng cục đã hướng dẫn, xử lý các vướng mắc trong công tác áp dụng bảng giá đất, định giá đất cụ thể, đặc biệt là việc xác định giá khởi điểm trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Đến nay đã có 60/63 tỉnh, thành phố xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 và thực hiện rà soát để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; thẩm định và cấp 73 Chứng chỉ định giá đất cho cá nhân đủ điều kiện.

Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Tổng cục đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thẩm tra trên 40 khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa

Bên cạnh việc tham mưu trình Chính phủ ban hành các cơ chế chính sách liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Tổng cục được Bộ TN&MT giao phối hợp với các địa phương trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đặc biệt UBND TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, đã chủ trì tham mưu để Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9/3/2020 về việc cho phép áp dụng cơ chế đặc thù thí điểm để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố này.

Cũng theo Tổng cục Quản lý đất đai, trong năm 2020, Tổng cục sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện việc xây dựng bảng giá đất và áp dụng khung giá đất cho giai đoạn 2020 - 2024; tổng hợp báo cáo định kỳ về công tác định giá đất tại các địa phương. Hoàn chỉnh các đề xuất quy định về kinh tế đất, đặc biệt là các phương pháp xác định giá đất.

Thực hiện việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về định giá đất, cấp Chứng chỉ định giá đất cho các cá nhân đủ điều kiện. Tổ chức thực hiện thẩm tra Khung chính sách, bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

Cùng với đó, sẽ hoàn thành việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tổ chức thực hiện kiểm tra việc thi hành chính sách pháp luật về giá đất và phát triển quỹ đất theo kế hoạch. Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác đối thoại để tạo sự đồng thuận của nhân dân trong bồi thường giải phóng mặt bằng; bảo đảm an sinh cho người có đất bị thu hồi, giảm khiếu kiện đất đai.

Theo thống kê, số tiền thu từ đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) đã tăng qua các năm cho ngân sách Nhà nước, cụ thể năm 2015 là 84.810 tỷ đồng, năm 2016 là 115.290 tỷ đồng, năm 2017 là 104.400 tỷ đồng và năm 2018 là 121.400 tỷ đồng, năm 2019 đạt trên 172.000 tỷ đồng.

Trường Giang