Người dân tại tỉnh Quảng Nam được giao đất ở theo hạn mức nào?

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 13:35, 01/06/2020

(TN&MT) - Bạn đọc Phạm Đức Linh (xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) hỏi: Gia đình tôi hiện đang ở trên mảnh đất ông bà để lại từ trước giải phóng 1975. Năm 1979 ba mẹ tôi làm nhà và sinh sống từ đó đến nay. Năm 1995 được Nhà Nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 1040m² thời hạn sử dụng lâu dài.

Bạn đọc Phạm Đức Linh (xã Duy Thành huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam) hỏi: Gia đình tôi hiện đang ở trên mảnh đất ông bà để lại từ trước giải phóng 1975. Năm 1979 ba mẹ tôi làm nhà và sinh sống từ đó đến nay. Năm 1995 được Nhà Nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 1040m2 thời hạn sử dụng lâu dài. Năm 2020 tôi gửi đơn đến UBND huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam để làm biến động và công nhận đất ở thì UBND huyện và Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện chỉ công nhận cho gia đình em 200m2 đất ở. Còn lại là đất vườn. Vì hạn mức giao đất ở Quảng Nam là như vậy. Toà soạn cho tôi hỏi việc trả lời như vậy có đúng không?  Tôi xin chân thành cảm ơn.

Mỗi hộ gia đình tại khu vực I tỉnh Quảng Nam được giao không quá 200m2 đất ở.

Câu hỏi của bạn Tòa soạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Theo như bạn cho biết, năm 1995 được Nhà Nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn với 1040m² đất, thời hạn sử dụng lâu dài. Nhưng, bạn không nói rõ loại đất đã được cấp sổ là đất gì? Nếu trong sổ ghi là đất ở thì khi gia đình bạn vẫn được công nhận 1040m2 đất ở khi làm biến động.

Nếu trong sổ không ghi loại đất thì khi làm đăng ký biến động đất ở thì gia đình bạn sẽ được công nhận diện tích đất ở theo đúng quy định về hạn mức đất ở tại địa phương.

Theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất thì  diện tích đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở được phân theo khu vực quy như sau: Đối với khu vực I: không quá 200 m2; Đối với khu vực II: không quá 300 m2; Đối với khu vực III: không quá 400 m2.

Đối với những nơi có tập quán nhiều thế hệ chung sống trong cùng một hộ (từ 3 thế hệ trở lên) hoặc có từ 02 hộ trở lên cùng sống chung trong một nhà thì diện tích đất ở được giao với mức cao hơn, nhưng tối đa không quá 2 lần mức đất ở quy định tại khoản 1 Điều này.

Đối với đất ở thuộc các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê không áp dụng hạn mức này. Diện tích giao đất để xây dựng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp này phải phù hợp theo thiết kế phân lô quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc giao đất để xây dựng nhà ở phải đảm bảo yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định tại Điều 12 Chương III của Quy định này.

Trong đó:

 Khu vực I gồm: Các phường thuộc thành phố Hội An, Tam Kỳ; phường Vĩnh Điện thuộc thị xã Điện Bàn; Nội thị trấn thuộc các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức; Các thửa đất có mặt tiếp giáp với trục giao thông chính liên xã, huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ; hoặc các thửa đất có mặt tiếp giáp với các trục giao thông chính đi vào các khu thương mại, khu du lịch, khu, cụm công nghiệp đã được hình thành thuộc các huyện, thị xã, thành phố nêu trên.

Khu vực II gồm: Các xã, phường còn lại thuộc thị xã Điện Bàn; Nội thị trấn thuộc các huyện: Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang và Phú Ninh; trung tâm huyện lỵ: Nông Sơn, Nam Trà My và Tây Giang; Các xã, ngoại thị trấn thuộc các huyện, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, Hội An, Tam Kỳ; ngoại thị trấn các huyện Tiên Phước, Hiệp Đức.

Khu vực III gồm: Các xã, ngoại thị trấn còn lại trừ khu vực I và khu vực II.

Bạn có thể căn cứ vào các quy định Tòa soạn viện dẫn như trên để đối chiếu với trường hợp của gia đình mình. Hoặc liên hệ trực tiếp đến Văn phòng Đăng ký đất đai địa phương để được giải đáp cụ thể.

Báo TN&MT