Nghị định quản lý khoáng sản tập trung quy định về vấn đề dự trữ

Tài nguyên - Ngày đăng : 13:35, 29/05/2020

(TN&MT) - Sáng 29/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định quy định về quản lý khoáng sản ở khu vực dự trữ để phát triển các dự án trên mặt.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Lại Hồng Thanh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết: Văn phòng Chính phủ đã thống nhất với Bộ TN&MT về sự cần thiết xây dựng, ban hành Nghị định Quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án trên mặt nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, nhu cầu cấp bách phát triển kinh tế của các địa phương, phát huy tối đa nguồn lực phát triển đất nước.

Về các chính sách đề xuất, trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, Bộ TN&MT đề xuất 5 chính sách dự thảo Nghị định, gồm: Xác lập cơ sở pháp lý để đầu tư các dự án phát triển trên mặt ở khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải phù hợp với quy định của pháp luật về khoáng sản, đầu tư, đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia phải đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng khoáng sản trong từng thời kỳ, đồng thời để phát triển các dự án trên mặt, nhằm phát huy hiệu quả, tối đa các nguồn lực tài nguyên phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lại Hồng Thanh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Việc điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (về thời gian, diện tích dự trữ) phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư đang triển khai dự án phát triển trên mặt.

Triển khai các dự án phát triển trên mặt phải đáp ứng yêu cầu, quy định trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia có liên quan.

Quản lý nhà nước đối với các dự án phát triển trên mặt; quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong diện tích khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia là trách nhiệm của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh có liên quan.

“Các chính sách đề xuất nêu trên đã được Bộ TN&MT tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Văn phòng Chính phủ cho rằng các chính sách đề xuất nêu trên phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Nghị định. Việc thể chế hóa 5 chính sách này trong dự thảo Nghị định là phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ, góp phần cụ thể hóa nguyên tắc, yêu cầu, điều kiện để đầu tư các dự án phát triển trên mặt ở các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Tuy nhiên, các chính sách trên có liên quan đến nhiều thủ tục, quy định về: khoáng sản, đầu tư, đất đai, xây dựng… nên cần được nghiên cứu, đánh giá kỹ để đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo” – ông Lại Hồng Thanh nhấn mạnh.

Tham dự cuộc họp, các đại biểu đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính… đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến về định hướng cũng như những nội dung chính của Nghị định.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tiếp thu ý kiến của các đại biểu và cho rằng Nghị định này sửa đổi theo Quyết định của Thủ tướng, chỉ tập trung quy định về vấn đề dự trữ để có thể thực hiện được. 

Theo Thứ trưởng, Nghị định ra đời sẽ nghiêm cấm thực hiện những dự án đầu tư trên mặt để khai thác khoáng sản trá hình.

Mai Đan