Điện Biên: Cấp thiết đầu tư Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Cắn

Xã hội - Ngày đăng : 06:37, 29/05/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Điện Biên vừa kiểm tra thực địa và yêu cầu cấp thiết đầu tư Dự án sắp xếp ổn định dân cư tự do tại chỗ cho 40 hộ, 277 khẩu bản Huổi Cắn, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé.

Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa vị trí thực hiện Dự án Sắp xếp, ổn định dân di cư tự do bản Huổi Cắn, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé.

Dự án Sắp xếp, ổn định dân di cư tự do bản Huổi Cắn thuộc dự án nhóm C, do Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên) làm chủ đầu tư. Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ cho 40 hộ, 277 khẩu bản Huổi Cắn với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 36,8 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện từ năm 2020 - 2022 với hình thức đầu tư xây dựng mới, gồm các hạng mục: Đường giao thông liên bản từ bản Huổi Lanh đến bản Huổi Cắn; cấp nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa bản...

Phía Chủ đầu tư (Chi cục Phát triển nông thôn) đã kiến nghị: Do vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã giao và kế hoạch vốn bố trí cho Dự án năm 2020 từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương, kiến nghị tiến độ triển khai Dự án theo tiến độ bố trí vốn giao, cụ thể là tách Hạng mục công trình Đường giao thông liên bản từ bản Huổi Lanh đi bản Huổi Cắn để thực hiện triển khai trước, đối với các công trình và hạng mục khác còn lại thực hiện sau.

Sau khi kiểm tra thực địa tại bản Huổi Cắn, làm việc với chủ đầu tư, lãnh đạo UBND huyện và xã Mường Toong, ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Việc đầu tư Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Cắn là hết sức cấp bách và cần thiết nhằm đảm bảo cho các hộ dân sở tại có cuộc sống ổn định, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; có hạ tầng cơ sở thiết yếu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ vững ổn định trật tự an ninh quốc phòng.

Đồng thời, yêu cầu đơn vị chủ đầu tư phối hợp với huyện Mường Nhé tổ chức lấy ý kiến người dân về nhu cầu đầu tư các hạng mục, phục vụ đời sống nhân dân; tiếp tục nghiên cứu, lồng ghép nguồn vốn sự nghiệp để hỗ trợ sản xuất. Nghiên cứu xây dựng tuyến đường bản Huổi Cắn (xã Mường Toong) và bản Huổi Chạ (xã Nậm Vì) để tạo thông thương, đi lại thuận lợi giữa nhân dân 2 bản; triển khai khoan thêm nguồn nước tại các khe núi để đảm bảo nhu cầu về nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho bà con vùng dự án.

Hà Thuận