Bình Định kiến nghị Thủ tướng cho phép doanh nghiệp xuất khẩu quặng titan tồn kho

Khoáng sản - Ngày đăng : 17:57, 26/05/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp được xuất khẩu quặng titan tồn kho cho đến khi xuất hết lượng hàng tồn kho còn lại theo giấy phép của Bộ Công thương.

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội toàn cầu; làm gián đoạn các chuỗi cung ứng sản xuất và lưu chuyển thương mại, trong đó có doanh nghiệp chế biến sản phẩm titan.

Khai thác titan tại Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn 

Hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu titan trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, người lao động không có việc làm ảnh hưởng lớn đến an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hầu hết các nhà máy chế biến titan trong nước, trong tỉnh đều đóng cửa nên sản lượng khai thác chế biến titan từ những năm trước do không xuất khẩu được tồn kho ở mức cao, chi phí thuê kho bãi cất trữ hàng tỷ đồng/năm, doanh nghiệp đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Ngày 29/07/2019, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản số 4381 kiến nghị Bộ Công thương xem xét giải quyết cho gia hạn thời gian xuất khẩu quặng titan tồn kho và cho phép doanh nghiệp được xuất khẩu số lượng titan tồn kho còn lại theo giấy phép của Bộ Công thương (khoảng 455.000 tấn titan các loại), tuy nhiên đến nay Bộ Công thương vẫn chưa có văn bản trả lời.

Các doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì titan bị tồn kho 

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất titan trên địa bàn tỉnh Bình Định giải phóng hàng tồn kho, duy trì sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp được tiếp tục xuất khẩu số lượng titan tồn kho còn lại theo giấy phép của Bộ Công thương trong năm 2018. Đồng thời, để tránh bị khách hàng ép giá, UBND tỉnh Bình Định đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp được xuất khẩu quặng titan tồn kho cho đến khi xuất hết lượng hàng tồn kho còn lại theo giấy phép của Bộ Công thương, sau khi doanh nghiệp tự cân đối số lượng xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.

Mỹ Bình