Thanh Hóa: Siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ

An ninh trật tự - Ngày đăng : 19:43, 20/05/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/5/2020 về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, nhằm ngăn ngừa, phát hiện đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan, đảm bảo an ninh trật tự.

Thời gian gần đây, tình trạng chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ đối tượng sử dụng VK, VLN, CCHT để gây án, trả thù cá nhân, tranh giành địa bàn hoạt động…với tính chất manh động, coi thường pháp luật, gây lo lắng trong nhân dân. Việc người dân tự ý đào bới, tìm kiếm, mua bán trái phép VK, VLN, CCHT tiếp tục diễn ra, nhiều vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng.

Cần tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Tổ chức tổng kiểm tra công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của các cơ quan, tổ chức theo thẩm quyền. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT thu hồi, phối hợp với và các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép.

Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ số VK, VLN, CCHT trang bị cho các đơn vị, địa phương theo quy định của Bộ Quốc phòng, nhất là các kho chứa VK, VLN, CCHT phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu. Quản lý chặt chẽ chống thất thoát, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT. Thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT theo thẩm quyền.

Giao Sở Công thương tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị trên địa bàn tỉnh; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, phòng ngừa các sự cố do vật liệu nổ công nghiệp gây ra.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

Thu Thủy