Kon Tum: Nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới năm 2020

Môi trường - Ngày đăng : 12:23, 15/05/2020

(TN&MT) – Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Kon Tum vừa có văn bản kêu gọi các cấp ngành, mặt trận và đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

 

Cán bộ huyện Kon Plông (Kon Tum) tham gia don dẹp vệ sinh môi trường nới công cộng

Theo đó, Sở TN&MT Kon Tum kêu gọi Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ra quân trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh và tổ chức các mô hình chống rác thải nhựa. Các Sở, ban, ngành ngoài treo pa nô, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan thì triển khai thực hiện chiến dịch “Ngàn chữ ký, triệu quyết tâm bảo vệ môi trường” để “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”.

Văn bản cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố cùng tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) kết hợp tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020. Cùng với đó, tổ chức thu dọn vệ sinh môi trường, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của huyện, xã, thị trấn để nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến mọi người dân trên địa bàn.

Sở TN&MT cũng kêu gọi các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cùng tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới như: tổ chức rà soát, đánh giá lại thiết bị, công nghệ sản xuất và xử lý môi trường; đầu tư nâng cấp, thay tgees các thiết bị máy móc các công trình xử lý môi trường không đáp ứng yêu cầu.

Quế Mai