Sơn La: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch – VSMT năm 2020

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 16:26, 08/05/2020

(TN&MT) - Thời gian phát động và tổ chức hưởng ứng từ nay đến ngày 30/6/2020 và có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho Thế Giới sạch hơn 2020 (28/8).

Bà con bản TĐC Quỳnh Tam, xã Chiềng Đen (Thành phố) được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch - Vệ sinh môi trường năm 2020.

Các hoạt động hưởng ứng chính gồm tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nước sạch - vệ sinh môi trường; phổ biến các chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý nước sạch nông thôn. Gắn việc tuyên truyền thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đến việc xử lý rác thải nông thôn.

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến xã nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng làm thay đổi hành vi sử dụng nước sạch và thực hành vệ sinh cá nhân, tổ, bản, tiểu khu. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước và sử dụng nước an toàn cho gia đình…

Các thông điệp của Tuần lễ Quốc gia nước sạch - Vệ sinh môi trường năm 2020 gồm: Không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt; Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn; Đảm bảo nước sạch an toàn cho vùng bị ảnh hưởng hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn; Rửa tay, nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh Covid-19; Trữ nước hộ gia đình, giải pháp hữu hiện trong mùa khô hạn; Giải pháp nước và vệ sinh bền vững với chi phí hợp lý; Không thể chờ đợi, phải đặt NƯỚC là trung tâm của kế hoạch hành động.

Về hoạt động cấp nước, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cấp nước sinh hoạt thuộc tất cả các chương trình, dự án, hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân. Ưu tiên đầu tư các vùng khan hiếm về nước, vùng sâu, vùng xa.

Các đơn vị cung cấp nước tăng cường kiểm tra hoạt động của công trình, kịp thời sửa chữa hư hỏng, đảm bảo cấp nước thường xuyên, liên tục cho nhân dân, đảm bảo công trình an toàn trong quá trình sử dụng, nhất là trong mùa mưa lũ. Củng cố, kiện toàn các Ban quản lý công trình cấp nước sinh hoạt đã có, xây dựng bổ sung quy chế hoạt động, nội quy bảo vệ và sử dụng công trình, để quản lý khai thác hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm nâng cao ý thức về bảo vệ nguồn nước và vệ sinh môi trường.

Về vệ sinh, môi trường, tổ chức trồng cây xanh, tổng vệ sinh ở tất cả các cơ quan, đơn vị, trạm xá, trường học, chợ, bến xe, nơi công cộng. Vận động đông đảo các gia đình, bản, cụm dân cư, làm vệ sinh đường làng ngõ xóm; vận động các hộ chăn nuôi gia súc đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc đưa các loại rác thải xuống nguồn nước suối, khe, kênh mương, hồ, ao, mó nước và có các biện pháp ngăn chặn kịp thời. Tiếp tục làm tốt công tác khoanh nuôi bảo vệ và phát triển rừng, tích cực phòng chống cháy rừng để bảo vệ nguồn nước.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch – vệ sinh môi trường là hoạt động thường niên, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân, có hành động tích cực để bảo vệ nguồn tài nguyên nước và vệ sinh môi trường. Tạo phong trào thường xuyên, sâu, rộng trong toàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí, đặc biệt phải tuân thủ tuyệt đối tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nguyễn Nga