Yên Bái: Hỗ trợ hơn 28 tỷ đồng xây nhà cho người có công và hộ nghèo

Xã hội - Ngày đăng : 10:03, 29/04/2020

(TN&MT) - Theo Nghị quyết 08 của HĐND tỉnh thông qua Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ hơn 28 tỷ đồng cho 795 nhà ở.

Theo đó, trong năm 2020 tỉnh sẽ hỗ trợ làm 795 nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong đó có 427 nhà của hộ gia đình người có công với cách mạng và 368 nhà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn; xây mới 625 nhà, sữa chữa 170 nhà.

Yên Bái hỗ trợ hơn 28 tỷ đồng xây nhà cho người có công và hộ nghèo

Nhà làm mới đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 (hộ độc thân có thể xây dựng nhà ở nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 24m2) đảm bảo nguyên tắc “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên; nhà sửa chữa đảm bảo tiêu chuẩn “2 cứng” (khung - tường cứng, mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên và phù hợp phong tục, tập quán của từng dân tộc nhằm góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, mức hỗ trợ là 40 triệu đồng/hộ đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới nhà ở; hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng, dột nát phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở. Tổng kinh phí thực hiện đề án là 28,4 tỷ đồng. Trong đó 50% ngân sách tỉnh, 40% từ vận động xã hội hóa, 10% từ quỹ vì người nghèo, qũy đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh.

Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 nhằm thực hiện đầy đủ, toàn diện, kịp thời, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cải thiện cơ bản tình trạng nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn, góp phần hoàn thành việc thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

                                     

Thanh Ngà