Mường Chà (Điện Biên): Đẩy mạnh giao đất giao rừng

Đất đai - Ngày đăng : 09:40, 29/04/2020

(TN&MT) - Thực hiện Kế hoạch 388/KH-UBND ngày 20/2/2013, của UBND tỉnh Điện Biên, huyện Mường Chà đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo giao đất giao rừng cấp huyện; chỉ đạo 12/12 xã thành lập Hội đồng giao đất, giao rừng cấp xã, thị trấn, triển khai rà soát diện tích giao đất, giao rừng theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP của Chính phủ.

Người dân xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà chăm sóc diện tích rừng nhận khoán bảo vệ.

Trên địa bàn huyện Mường Chà có 12/12 xã, thị trấn được Nhà nước giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (GCNQSDĐLN) theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, toàn huyện cấp 3.627 giấy chứng nhận cho 3.627 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 29.927ha.

Tuy nhiên, qua rà soát, tình trạng người dân được cấp GCNQSDĐLN nhưng chủ rừng không chỉ được vị trí, ranh giới đất và diện tích rừng được giao trên thực địa ở đâu; một số chủ rừng đã chuyển đi nơi khác; có sự biến động về hình thể thửa đất, vị trí, diện tích, chủ sử dụng đất, trạng thái rừng... dẫn đến công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ đất, rừng không hiệu quả, không đúng với mục đích đã giao.

Ông Đinh Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Chà, cho biết: UBND huyện Mường Chà đã quyết định thu hồi toàn bộ giấy chứng nhận và diện tích đất đã giao theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP của Chính phủ để giao lại cho cộng đồng theo đúng nội dung Kế hoạch 388/KH-UBND của UBND tỉnh Điện Biên đối với diện tích có rừng giao cho cộng đồng quản lý, bảo vệ chung. Kết quả đã thu hồi được 1.987/3.627 giấy chứng nhận, số còn lại UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục thu hồi. Kinh phí giao đất, giao rừng giai đoạn 2013 - 2015 đã được cấp ứng là 5 tỷ đồng, đã chuyển ứng cho đơn vị tư vấn theo khối lượng đã được nghiệm thu. Nhu cầu kinh phí cò thiếu theo khối lượng hoàn thành được nghiệm thu là gần 2,5 tỷ đồng.

3.627 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Mường Chà đã được giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

Thực hiện kế hoạch giao đất, giao rừng, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà đã được UBND tỉnh Điện Biên giao đất, giao rừng với tổng diện tích cấp là 5.470,1ha, trên địa bàn 2 xã Mường Tùng và Huổi Lèng, đã được cấp GCNQSDĐ và bàn giao đất trên thực địa, trong đó, diện tích đất có rừng là 2.420,79ha.

Cùng với đó, khối lượng diện tích đất lâm nghiệp có rừng đã được điều tra, khoanh vẽ và được nghiệm thu giao đất giao rừng cho 12/12 xã, thị trấn với tổng số 110 cộng đồng, 3 nhóm hộ, 12 hộ gia đình. Tổng diện tích giao là 35.977,89ha với 872 GCNQSDĐ.

Ông Đinh Xuân Tiến cho biết thêm: Công tác giao đất giao rừng cũng gặp phải không ít khó khăn. Do địa bàn rộng, địa hình đồi núi dốc, đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc quản lý bảo vệ rừng chưa cao, phong tục tập quán sản xuất nương rẫy cùng với việc đất sản xuất nương rẫy nằm xen kẽ với đất lâm nghiệp nên khi giao rừng thì một số hộ lại đề nghị để đất để canh tác nương rẫy. Một số xã còn xảy ra tranh chấp địa giới hành chính trong quá trình giao đất, giao rừng...

Thời gian tới, huyện Mường Chà sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư, các hộ gia đình được giao đất, giao rừng thực hiện đảm bảo theo đúng quy ước bảo vệ rừng cộng đồng và quy định Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Tiếp tục thu hồi các GCNQSDĐLN đã giao theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP của Chính phủ. Bàn giao lại rừng tại thực địa cho các chủ rừng còn vướng mắc.

Hoàng Châu