Thanh Hóa: Đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác tưới và chống hạn

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 17:50, 28/04/2020

(TN&MT) - Để đảm bảo đủ nguồn nước cho sản xuất và ứng phó khẩn cấp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản số 1390 về việc đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác tưới và chống hạn vụ Chiêm Xuân năm 2020 trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ nay đến cuối vụ Chiêm Xuân năm 2020, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN), lượng mưa có khả năng ở mức xấp xỉ so với TBNN, dòng chảy trên các sông suối tiếp tục giảm dần và có khả năng thiếu hụt so với TBNN phổ biến từ 10 – 50%. Mặn có thể xâm nhập sau vào nội địa, độ mặn có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn với TBNN cùng kỳ năm 2019.

Để đảm bảo nguồn nước cung cấp tưới tiêu cần vận hành xả nước hồ Cửa Đạt phù hợp với nhu cầu tưới thực tế và tiết kiệm

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu vụ Chiêm Xuân năm 2020 đến nay, tổng lượng mưa phổ biến từ 90 – 220mm, ở mức cao hơn so với TBNN cùng kỳ cũng như cùng kỳ năm 2019; mực nước trên các sông dao động theo xu thế xuống thấp dần và phổ biến ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019. Riêng sông Mã tại trạm thủy văn Lý Nhân, trên sông Chu tại trạm thủy văn Xuân Khánh mực nước dao động ở mức thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ (cụ thể trạm thủy văn Lý Nhân là 1.22m ngày 3/2; trạm thủy văn Xuân Khánh là 0.55m ngày 31/3). Độ mặn lớn nhất vùng cửa sông ven biển tiếp tục duy trì ở mức cao và lấn sâu vào nội địa từ 18km – 24km.

Mực nước các hồ đập vừa và lớn do các Công ty và Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3 quản lý có 21/44 hồ đầy nước so với mực nước thiết kế, còn lại 23 hồ chứa thấp hơn từ (1,0 – 4,0)m so với thiết kế, riêng hồ Cửa Đạt thấp hơn 32,26m so với thiết kế (thấp hơn so với mực nước tối thiểu quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã là 4,46m); các hồ nhỏ do các địa phương quản lý hiện nay có 174/566 hồ cơ bản trữ đến cao trình mực nước thiết kế, còn lại 392 hồ chứa thấp hơn mực nước thiết kế trên 1m, trong đó có 37 hồ thấp hơn mực nước chết.

Để đảm bảo đủ nước cho nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây lúa, chủ động đối phó với dịch bệnh gây hại trên lúa. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi, Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 tiếp tục triển khai các biện pháp về ứng phó khẩn cấp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vụ Chiêm Xuân và đầu vụ Mùa năm 2020 tỉnh Thanh Hóa.

Ở các địa phương quản lý, hiện có 174/566 hồ cơ bản trữ đến cao trình mực nước thiết kế, còn lại 392 hồ chứa thấp hơn mực nước thiết kế trên 1m

Giao UBND các huyện, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện khu vực xảy ra thiếu nước cục bộ để cấp nước, kiểm tra phát hiện diện tích lúa bị dịch bệnh, chủ động phối hợp trong việc bơm, dẫn nước phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gây hại trên lúa. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Công ty thực hiện nghiêm phương án tưới, lịch tưới đã đề ra. Bố trí, cán bộ, lao động thường trực tại các công trình để sẵn sàng chủ động cấp đủ nước phục vụ sản xuất trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/1, 01/5.

Đối với các Công ty Khai thác công trình thủy lợi tập trung chỉ đạo cấp nước tưới phục vụ chống hạn. Kiểm soát chặt chẽ độ mặn ở vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn trước khi lấy nước. Đóng, mở các cống hợp lý để giữ ngọt, ngăn mặn, hạn chế tối đa xâm nhập mặn. Tranh thủ tích trữ nước vào các ao đầm, kênh, sông nội địa khi nguồn nước cấp còn có thể khai thác được.

Giao Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần thủy điện Cửa Đạt, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển điện Bắc Miền Trung điều chỉnh lưu lượng vận hành xả nước hồ Cửa Đạt theo phương án điều tiết hồ chứa nước Cửa Đạt phù hợp nhu cầu tưới thực tế, tiết kiệm; phối hợp với các công ty CP thủy điện Hùa Na, Công ty Sông Chu, Thủy lợi Bắc Sông Mã để có kế hoạch cấp nước, xả nước phù hợp.

Thu Thủy