UBTVQH thảo luận cơ chế tài chính-ngân sách đặc thù đối với Hà Nội

Trong nước - Ngày đăng : 06:13, 28/04/2020

Chiều 27/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với TP. Hà Nội.
Toàn cảnh phiên họp chiều ngày 27.4. Ảnh: VGP/ Lê Sơn

Thủ đô Hà Nội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ lớn của đất nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố luôn ở mức cao, hằng năm đều tăng gấp 1,5 lần so với trung bình cả nước; thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn lớn thứ hai cả nước, khẳng định vị thế đầu tàu, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung.

Tuy nhiên, Thủ đô Hà Nội còn một số vấn đề trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội cần được giải quyết có hiệu quả như: Công tác quy hoạch, quản lý đô thị chưa theo kịp yêu cầu phát triển; tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh, trong khi cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập; tình trạng ùn tắc giao thông; ngập úng; tình trạng tăng dân cư tự phát,... đã gây sức ép lớn đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ở khu vực nội thành.

Để xử lý những vấn đề tồn tại, hạn chế nêu trên và đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra, cần thiết phải ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2004/NĐ-CP phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Luật Thủ đô.

Theo đó, tờ trình đề nghị cho phép HĐND Thành phố Hà Nội quyết định dự toán, phân bổ ngân sách thành phố bảo đảm phù hợp với các định hướng cơ cấu lại ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ; UBND thành phố Hà Nội được phép tạm ứng quỹ dự trữ tài chính để đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng; HĐND thành phố được quyết định việc sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương để đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng chợ không có khả năng hoàn vốn trực tiếp hoặc không xã hội hóa được trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn do HĐND phê duyệt; sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách địa phương để đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng; đầu tư xây dựng mới các hạng mục công trình thiết yếu; nâng mức nợ vay của ngân sách Thành phố từ 70% lên 90%...

Ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cũng đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi Nghị định số 63 quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội nhằm tạo cơ chế, chính sách thuận lợi hơn trong việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hợp pháp cho việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới...

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến cũng bày tỏ nhất trí về việc cần thiết phải sửa đổi Nghị định 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, có những vấn đề xin ý kiến hôm nay đang vượt quá thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu kết thúc nội dung thảo luận, Phó Chủ tich Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện lại Tờ trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp trong tháng 5 tới, trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiện họp hôm nay; giao Ủy ban Tài chính – Ngân sách thẩm tra để trình ra xin ý kiến Quốc hội.

* Cũng trong chiều 27?4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 468/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/NQ-QH14 của Quốc hội để thực hiện hạng mục bổ sung một số dự án.

Theo Chinhphu.vn