Bồi dưỡng hơn 4.500 tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học về chương trình GDPT mới

Xã hội - Ngày đăng : 20:28, 24/04/2020

(TN&MT) - Từ ngày 22/4 đến hết ngày 30/5, Bộ GDĐT tổ chức bồi dưỡng trực tuyến chương trình giáo dục phổ thông mới cho hơn 4.500 tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học tại 63 tỉnh thành phố.

Lớp bồi dưỡng trực tuyến chương trình giáo dục phổ thông mới

Tại khóa bồi dưỡng này, giáo viên được giới thiệu các vấn đề chung của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thảo luận để tìm ra những khác biệt của chương trình mới so với chương trình hiện hành, khác biệt của từng môn học giữa 2 chương trình.

Các học viên tiếp đó được hướng dẫn và thực hành xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề của môn học và hoạt động giáo dục; hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình GDPT 2018 ở cấp tiểu học.

4.500 tổ trưởng chuyên môn tham gia khoá bồi dưỡng này đều là giáo viên lần đầu tiên được tham gia chương trình bồi dưỡng về chương trình GDPT mới do Bộ GDĐT tổ chức. Tiêu chí lựa chọn là giáo viên phải là tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp tại cơ sở giáo dục tiểu học.

Thầy cô cần có khả năng thiết kế, triển khai các giờ dạy minh họa, tổ chức các tọa đàm, hội thảo, bồi dưỡng cho đồng nghiệp về phương pháp, kỹ thuật dạy học, giáo dục, nội dung đổi mới liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, giáo viên phải có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục.

4.500 học viên phân chia vào 10 khu vực tỉnh thành và tham gia bồi dưỡng theo 10 đợt khác nhau. Mỗi đợt bồi dưỡng, các giáo viên tiếp tục được chia lớp theo từng môn học và hoạt động giáo dục, để đảm bảo việc học tập và thảo luận đúng chuyên môn, đạt hiệu quả và chất lượng. Từ ngày 22/4, 10 lớp học với 500 học thuộc khu vực 1 gồm 6 tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình đã bắt đầu khoá bồi dưỡng trực tuyến về chương trình GDPT mới cho tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học.

Mai Đan