Quảng Ngãi: Yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý đê, kè phòng chống bão lũ

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:28, 21/04/2020

(TN&MT) - Để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trước mùa mưa lũ năm nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý đê, kè. Trong đó, yêu cầu các ngành xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ trước ngày 15/5/2020.

Theo đó, các ngành cần quan tâm và tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành việc xử lý và lập phương án bảo vệ công trình trọng điểm trong mùa lũ, bão năm 2020 nhất là đối với các sự cố đê, kè đã xảy ra trong các mùa lũ, bão trước như: Đê Tiên Đào (Bình Sơn); Kè Sa Huỳnh (Đức Phổ),...

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực của địa phương để chủ động xử lý những sự cố phát sinh trước, trong mùa lũ, bão và tu bổ thêm đối với các hạng mục cần thiết khác nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố đê, kè, đảm bảo chất lượng, kịp thời đưa công trình vào chống lũ, chống sạt lở năm 2020.

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương huy động nguồn lực xử lý các sự cố đê kè trước mùa mưa lũ năm nay

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình liên quan đến đê, kè xong trước mùa lũ, bão và có phương án đảm bảo an toàn công trình khi có lũ, bão xảy ra.

Đối với những cống qua đê, kè đã xảy ra sự cố do lũ những năm trước, cống mới xây dựng nhưng chưa được vận hành trong điều kiện có lũ cao hoặc cống đang thi công cần phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra.

Tiến hành tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê, kè nhằm phát hiện các cống yếu, các cống bị hư hỏng để sửa chữa, hoành triệt cống tạm thời hoặc hoành triệt vĩnh viễn đối với các cống không đảm bảo an toàn; đối với các cống xung yếu phải có phương án bảo vệ do cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao cụ thể trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân để chủ động các điều kiện và tổ chức thực hiện; lập phương án cấp nước hoặc tiêu nước hỗ trợ để hạn chế mức độ ảnh hưởng do việc hoành triệt cống.

Các đơn vị được giao quản lý đê phải thường xuyên tổ chức phát quang mái đê, chân đê, trong phạm vi bảo vệ đê điều để phục vụ công tác tuần tra canh gác và xử lý sự cố giờ đầu trong mùa mưa, lũ. Tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Kiểm tra việc chấp hành quyết định cấp phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh theo quy định.

 

Lan Anh