Thanh Hóa: Yêu cầu dừng khai thác mỏ đất của Công ty Việt Lào vi phạm khai thác khoáng sản

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 18:16, 13/04/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đất đá phong hóa làm nguyên liệu sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng XNK thương mại Việt Lào (Công ty Việt Lào) thuộc xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Mỏ đất của Công ty Việt Lào vi phạm trong khai thác khoáng sản tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn

Trước đó, Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường có loạt bài phản ánh về việc Công ty Việt Lào ngang nhiên khai thác đất ra ngoài vị trí mỏ “giữa thanh thiên bạch nhật” tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn. Trong quá trình vận chuyển đất của Công ty qua khu vực dân cư gây bụi mù mịt, làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sau đó, UBND huyện Triệu Sơn đã nhiều lần kiểm tra xử phạt hành chính và yêu cầu tạm dừng khai thác để báo cáo tỉnh, nhưng đơn vị vẫn bất chấp pháp luật cố tình vi phạm đã khiến cho nhân dân vô cùng bức xúc.

Ngày 24/2/2020, UBND huyện Triệu Sơn có công văn số 346/UBND-TNMT gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công ty Việt Lào trong quá trình khai thác vi phạm có dấu hiệu khai thác khoáng sản vượt quá công suất được phép khai thác thác tại mỏ đất đá phong hóa làm nguyên liệu sản xuất gạch không nung tại xã Hợp Thắng. Ngày 17/3/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty Việt Lào tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản, đưa khu mỏ về trạng thái an toàn, cắm đầy đủ và đúng vị trí các điểm mốc giới

Căn cứ vào kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 8/4/2020 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền chỉ đạo: Tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đất đá phong hóa làm nguyên liệu sản xuất gạch không nung của Công ty Việt Lào tại xã Hợp Thắng (khu mỏ UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác số 62/GP-UBND ngày 7/2/2017).

Yêu cầu Công ty Việt Lào thực hiện các biện pháp đưa khu mỏ về trạng thái an toàn, cắm đầy đủ và đúng vị trí các điểm mốc giới mỏ theo Giấy phép đã được cấp.

Giao UBND huyện Triệu Sơn giám sát việc tạm dừng khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ trên của Công ty Việt Lào. Đồng thời, tổ chức hoàn trả lại mặt bằng khu vực khai thác khoáng sản trái phép nằm giáp danh mỏ đất để đảm bảo an toàn và môi trường khu vực.

Thu Thủy