Bổ nhiệm PGS Chu Hoàng Hà giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Thời sự - Ngày đăng : 18:33, 10/04/2020

(TN&MT) - Tại Quyết định 496/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Chu Hoàng Hà, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phó giáo sư Chu Hoàng Hà, tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam 

PGS. Chu Hoàng Hà sinh năm 1969, đạt học vị Tiến sỹ năm 2001 và được phong hàm Phó giáo sư năm 2010.

PGS. Chu Hoàng Hà tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh hóa tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1992, nhận học vị tiến sỹ sinh học phân tử tại Đại học Tổng hợp Halle, CHLB Đức năm 2001 và đã theo học các khoa thực tập sinh khoa học tại Đức, Nhật.

PGS. Chu Hoàng Hà gắn bó với Viện Công nghệ Sinh học từ những ngày đầu tốt nghiệp đại học và đã đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo: Phó trưởng phòng Công nghệ tế bào thực vật; Trưởng phòng Công nghệ tế bào thực vật; Phó giám đốc PTNTĐ Công nghệ gen; Phó Viện trưởng/Giám đốc PTNTĐ công nghệ gen; Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học (từ tháng 5 năm 2014 cho đến nay).

PV