Sở TN&MT Lạng Sơn ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid -19

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 23:39, 03/04/2020

(TN&MT) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn vừa trao 15 triệu 300 nghìn đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn để ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19.

Theo Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn Bùi Văn Côi, số tiền trên là kết quả của đợt phát động và kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở tham gia ủng hộ trong những ngày qua, với mong muốn góp phần chung tay cùng hệ thống chính trị thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Sở TN&MT Lạng Sơn ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Nông Lương Chấn đã  tiếp nhận số tiền trên, đồng thời cảm ơn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở TN&MT Lạng Sơn đã chủ động, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, góp phần hỗ trợ, động viên những đơn vị, cá nhân đang ngày đêm trực tiếp làm công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hoàng Nghĩa