PVEP triển khai giải pháp ứng phó tác động kép từ dịch bệnh Covid-19 và giá dầu sụt giảm,

Kinh tế - Ngày đăng : 07:08, 03/04/2020

(TN&MT) - Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều bất lợi do tác động kép từ dịch bệnh Covid-19 và giá dầu sụt giảm, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp ứng phó, đồng thời xây dựng kịch bản dự kiến cho từng mức giá dầu để có biện pháp triển khai kịp thời.

Giải pháp đầu tiên được PVEP triển khai quyết liệt là tối ưu chi phí vận hành – khai thác tại các dự án. Liên tục rà soát, chỉ triển khai các hạng mục thực sự cần thiết/có hiệu quả về mặt kỹ thuật, tạm thời dừng/giãn tiến độ các hạng mục chưa thực sự cấp bách. Bên cạnh đó, tối ưu hóa hạng mục duy tu bảo dưỡng, kết hợp tối ưu đổi ca nhân sự/tàu bè/trực thăng, giám sát chặt chẽ tiêu hao nhiên liệu, hóa phẩm, rà soát vật tư thiết bị vận hành khai thác tồn kho, hạn chế tối đa mua sắm mới.. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tạm thời trong tháng 3, PVEP không cho tiến hành đổi ca tại các dự án khai thác nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất được liên tục, an toàn, tránh trường hợp lây nhiễm chéo.

 

Về công tác đầu tư, PVEP đã phối hợp với Nhà điều hành xem xét lại khả năng khoan các giếng thăm dò/thẩm lượng trong năm/ tối ưu chi phí giếng khoan, đẩy mạnh tự thực hiện các nghiên cứu. Rà soát, tối ưu phương án phát triển và các hạng mục đầu tư phát triển mỏ phù hợp với tình hình hiện nay thứ tự ưu tiên. Đồng thời tối ưu chi phí quản lý,  nhân sự, rà soát chặt chẽ các chi phí tài chính đảm bảo cho hoạt động của Tổng Công ty. Cùng với đó, đối với từng dự án, Tổng Công ty đã xem xét triển khai các biện pháp cụ thể phù hợp với đặc thù từng dự án.

Bên cạnh việc triển khai các giải pháp cụ thể ứng phó với giá dầu giảm sâu, PVEP cùng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, giải pháp tiết giảm chi phí, phấn đấu tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

 

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh và thị trường thế giới, để CBNV không hoang mang, động viên người lao động chia sẻ những khó khăn, thách thức với Tổng công ty trong bối cảnh giá dầu giảm sâu để người lao động yên tâm công tác, sẵn sàng, nghiêm túc thực hiện tốt các giải pháp về ứng phó, thực hành tiết kiệm (tiết giảm các khoản chi phí) để đồng hành cùng Tổng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, thách thức hiện nay.

Đặc biệt ở khối sản xuất, ngày 31/3, Tổng Giám đốc PVEP đã ban hành Chỉ thị 753/CT-TDKT đến toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động về việc triển khai giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19 trong toàn Tổng Công ty. Theo đó, PVEP sẽ áp dụng chế độ làm việc đặc biệt bắt đầu từ ngày 1/4/2020. Các cán bộ, nhân viên từ cấp Trưởng phòng trở lên, cán bộ y tế làm việc bình thường tại trụ sở Tổng Công ty. Những người khác triển khai làm việc trực tuyến tại nhà.

Đối với người Đại diện của PVEP tại các Dự án chủ động triển khai các biện pháp làm việc cho CBNV làm việc tại trụ sở phù hợp với tình hình tại địa phương mà Dự án có hoạt động hoặc đặt trụ sở làm việc, trên tinh thần cho phép tối đa người lao động được làm việc trực tuyến tại nhà. Trong thời gian áp dụng chế độ làm việc đặc biệt, các cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Tổng Công ty/Dự án, Liên doanh vẫn phải nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định, hướng dẫn về phòng chống, dịch bệnh, đảm bảo công việc được tiến hành liên tục, hiệu quả, phấn đấu nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình hiện nay.

Với những giải pháp cụ thể, hiệu quả, kịp thời được triển khai trong toàn Tổng Công ty và các dự án, PVEP đã đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, an toàn, liên tục, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính như sản lượng, các chỉ tiêu về tài chính trong những 2 tháng đầu năm.

 

PV