Hai  kịch bản cho Tuần Lễ biển và  hải đảo Việt Nam, ngày Môi trường thế giới năm 2020

Thời sự - Ngày đăng : 14:59, 31/03/2020

(TN&MT) - Sáng 31/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc trực tuyến với Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Trung tâm truyền thông  TN&MT các đơn vị liên quan về nội dung và kịch bản cụ thể cho 2 sự kiện Hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam 2020 và Ngày môi trường thế giới diễn ra vào đầu tháng 6 tới đây.

Thứ trưởng Bộ TNMT Lê Minh Ngân tại cuộc họp trực tuyến sáng 31/3

Sáng 31/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc trực tuyến với Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Trung tâm truyền thông  TNMT và các đơn vị liên quan về nội dung và kịch bản cụ thể cho 2 sự kiện Hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam 2020 và Ngày môi trường thế giới diễn ra vào đầu tháng 6 tới đây.

Theo báo cáo của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19,  có 2 kịch bản được đề xuất:

Kịch bản thứ 1 là tổ chức online: Tổ chức ghi hình phát biểu truyền thông điệp của Thủ tướng Chính phủ về chủ đề Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020, trong đó tập trung vào truyền thông điệp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 Kênh phát sóng: dự kiến phát sóng trên kênh Đài Truyền hình Việt Nam, Cổng Thông tin của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ và gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh - Truyền hình 63 tỉnh, thành phố trên cả nước để phát sóng.

Kịch bản thứ 2: Trong trường hợp tại thời trước điểm tổ chức các hoạt động (dự kiến trước 30 ngày) đạt ngưỡng an toàn để tổ chức các hoạt động cộng đồng, đồng thời để chủ động trong các phương án tổ chức, các hoạt động được ý nghĩa, tập trung, tiết kiệm hiệu quả, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đề xuất phương án kết hợp tổ chức thành chuỗi các hoạt động phát động, truyền thông “Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2020 diễn ra trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhất trí với 2 phương án mà Trung tâm đề ra. Đồng thời, để chuẩn bị cho Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày đại dương thế giới 2020, Tổng cục cùng Trung tâm truyền thông TNMT cũng đang xây dựng dự thảo Kế hoạch cụ thể, lựa chọn các chương trình hoạt động, khách mời trong trường hợp thực hiện được Ngày đại dương thế giới năm 2020 tại Phú Yên (với kịch bản dịch bệnh trong ngưỡng an toàn).

Với chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm nay là “Đổi mới vì một đại dương bền vững” Tổng cục cũng đã đề xuất lấy chủ đề cho Việt Nam “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” cho phù hợp với Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2045, phù hợp Nghị quyết 26/NQ-CP 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế biển vừa được Chính phủ phê duyệt… Đồng thời cũng từ chủ đề này sẽ xây dựng nội dung chương trình truyền thông cho Tuần lễ biển, hải đảo năm nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân nhất trí với 2 phương án mà Trung tâm truyền thông đưa ra. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, chúng ta chỉ cần 1 kịch bản chung, theo đó vẫn chuẩn bị phương án ghi hình và truyền thông online và các hoạt động khác. Sau 30.4, nếu điều kiện cho phép, chuyển hoàn toàn sang phương án 2 sẽ chủ động hơn vì chỉ cần thực hiện xác định khách mời và phương án cho địa điểm phát động là Phú Yên.

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cũng yêu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp Trung tâm Truyền thông TN&MT cân nhắc, xác định rõ chủ đề của năm cho Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường Thế giới để xây dựng các hoạt động xoay quanh chủ đề, làm nổi bật và sâu sắc thêm chủ đề, các hoạt động tuyên truyền cũng phải xoay quanh nội dung này. Gửi kịch bản và các nội dung truyền thông để các địa phương chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng.

Kim Liên