SỞ TN&MT TỈNH HẬU GIANG: Tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 10:23, 31/03/2020

(TN&MT) - Những năm qua, Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT đã vinh dự được Bộ TN&MT công nhận là đơn vị điển hình tiên tiến ngành TN&MT giai đoạn 2016 - 2018.

Nhiều kết quả nổi bật

Trong giai đoạn 2016 - 2018, Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang đã chủ động tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành các quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch mạng lưới quan trắc; quy hoạch quản lý và bảo vệ môi trường… Đây là cơ sở quan trọng giúp cho công tác quản lý, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điển hình nhất, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hơn 60 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực TN&MT đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền, hợp hiến, hợp pháp, kịp thời giải quyết những vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang đã tích cực phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. Tính đến tháng 3/2020, Sở TN&MT đã trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi hơn 1.000 ha đất, cho thuê trên 502 ha và chuyển mục đích sử dụng đất gần 262 ha.

Ông Hồ Văn Phú, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang thông tin: “Đối với việc giao đất, cho thuê đất, Sở TN&MT đã thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng đối tượng, vị trí, diện tích, phù hợp với quy định của pháp luật. Sở TN&MT đã giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án”.

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho rằng: “Thời gian qua, Sở TN&MT Hậu Giang đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Trong đó, nổi bật là tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt 99,88%, thời gian cấp Giấy chứng nhận này đã được rút ngắn từ 30 ngày làm việc xuống còn 23 ngày; công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng trước khi trình UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt”.

Cũng theo ông Trương Cảnh Tuyên, đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực TN&MT đã được Sở quan tâm và duy trì thực hiện. Qua đó, đã từng bước chấn chỉnh việc chấp hành các quy định pháp luật của tổ chức, cá nhân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, số vụ khiếu kiện kéo dài đã giảm đáng kể.

Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 30 ngày làm việc xuống còn 23 ngày

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Ông Hồ Văn Phú, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang cho biết: Thời gian tới, Sở sẽ triển khai thực hiện việc ổn định tổ chức bộ máy theo Quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; đồng thời, rà soát, rút ngắn khoảng 30% thời gian giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ những thủ tục không phù hợp với quy định; đồng thời, hoàn thiện quy trình thủ tục một cửa liên thông, một cửa điện tử với các Sở, ngành chức năng liên quan; hoàn thành dự án hệ thống quan trắc tự động; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý TN&MT, đặc biệt là hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị: Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Sở TN&MT tiếp tục tập trung nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Bộ TN&MT, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hậu Giang giao.

Trong đó, Sở tập trung triển khai thực hiện cập nhật, tích hợp các quy hoạch ngành TN&MT vào quy hoạch chung của tỉnh. Đồng thời, Sở công bố kịp thời, đầy đủ, minh bạch các quy hoạch ngành theo quy định; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện Kết luận số 56 ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Ông Trương Cảnh Tuyên lưu ý: “Thời gian tới, Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ngành để tổ chức đối thoại với doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp; thường xuyên giám sát đối với việc chấp hành của các đơn vị trong việc thực hiện quy trình, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về TN&MT. Ngoài ra, Sở TN&MT tiếp tục tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thông qua đường dây nóng, hộp thư góp ý, thư điện tử”.

 

Bài và ảnh: LÊ HÙNG