Sử dụng hiệu quả 100.000 test xét nghiệm COVID-19

Xã hội - Ngày đăng : 16:57, 25/03/2020

(TN&MT) - Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn số 272/DP-TC gửi giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu sử dụng hiệu quả 100.000 test xét nghiệm Covid-19 được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ

Bộ Y tế yêu cầu sử dụng hiệu quả 100.000 test xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh họa

Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp nhập cảnh, triển khai xét nghiệm rộng rãi, Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 100.000 test xét nghiệm sinh học phân tử Covid-19 (real-time RT-PCR) do Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á sản xuất và cung cấp thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Để sử dụng hiệu quả số sinh phẩm này, Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với đơn vị quân đội rà soát các trường hợp nhập cảnh kể từ ngày 1/3/2020 (kể cả người cách ly tập trung) mà chưa được xét nghiệm khẳng định Covid-19 (ưu tiên người nhập cảnh trong vòng 14 ngày qua). Xây dựng kế hoạch, tập trung nguồn lực để lấy mẫu, xét nghiệm theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, đơn vị quân đội trên địa bàn chỉ đạo các bộ phận trực thuộc phối hợp với ngành y tế cung cấp danh sách các trường hợp được cách ly tập trung do quân đội quản lý; đồng thời hỗ trợ các đơn vị thuộc ngành y tế trong việc lấy mẫu, xét nghiệm. Trên cơ sở số mẫu dự kiến lấy, đề xuất số lượng sinh phẩm cần thiết gửi Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á để được cấp sinh phẩm.

Hoàng Ngân