Lạng Sơn: Triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:18, 22/03/2020

(TN&MT) - Sở TN&MT Lạng Sơn vừa ban hành Công văn số 470/STNMT – BVMT về việc triển khai hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2020.

Theo đó, Sở đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng; tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và túi nilông; không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc động vật hoang dã và các hoạt động thiết thực khác để góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chỉ đạo tăng cường nghiên cứu, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, dự án, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế -xã hội và nâng cao đời sống dân sinh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến để quảng bá, tuyên truyền chủ đề, thông điệp Giờ Trái đất; hướng dẫn tăng cường thời lượng, dung lượng đăng phát về chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với bảo vệ môi trường; phát triển năng lượng sạch, thân thiện môi trường...Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh có tính truyền nhiễm cao.

Tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất 2019 ở TP.Lạng Sơn

Kế hoạch cũng nêu rõ, mỗi tổ chức và cá nhân căn cứ điều kiện thực tế cùng hưởng ứng tham gia hoạt động ‘‘tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 -21h30 ngày 28 tháng 3 năm 2020 (Thứ Bảy). Các huyện, thành phố tổ chức triển khai hưởng ứng sự kiện này tùy điều kiện, tình hình thực tiễn.

Sở TN&MT Lạng Sơn cũng yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở chỉ đạo tuyên truyền đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020, đồng thời khi ra khỏi phòng làm việc phải tắt các thiết bị điện nhằm đảm bảo an toàn và tiết kiệm; vận động gia đình mình và nhân dân nơi cư trú cùng thực hiện, nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường và đối phó với tác động tiêu cực của quá trình biến đổi khí hậu.

Hoàng Nghĩa