Quảng Ngãi: Thống nhất phương án xử lý rác tồn ở La Vân

Môi trường - Ngày đăng : 11:10, 16/03/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chấp thuận phương án xử lý 22.500 m3 rác thải tồn đọng tại bãi chôn lấp thôn La Vân theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, phương án do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, việc xử lý 22.500 m3 rác thải tồn đọng tại bãi chôn lấp thôn La Vân sẽ được tiến hành tại chỗ theo quy trình xử lý 5 bước. Dự kiến việc xử lý 22.500 m3 rác thải tồn đọng này sẽ mất khoảng 20 tháng. Với phương án này, lượng rác tồn đọng tại thôn La Vân (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) không chuyển đi nơi khác để xử lý vì sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình bốc dỡ, vận chuyển.

Đối với lượng rác phát sinh hàng ngày trên địa bàn xã Phổ Thạnh sẽ do Công ty TNHH thương mại và công nghệ môi trường MD thu gom, vận chuyển về nhà máy để phân loại và đốt theo quy trình xử lý của Nhà máy.

Người dân xã Phổ Thạnh chặn xe chở rác vào nhà máy xử lý rác

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề xuất thiết lập 1 trạm quan trắc môi trường tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ. Thuê đơn vị có chức năng đảm bảo năng lực, thiết bị để tổ chức đo đạc, lấy mẫu. Thành lập tổ giám sát cộng đồng, gồm đại diện UBND huyện Đức Phổ, Đảng ủy, UBND xã Phổ Thạnh, các tổ chức đoàn thể của địa phương và đại diện người dân.

UBND huyện Đức Phổ khẩn trương tổ chức công khai Phương án xử lý 22.500 m3 rác thải tồn đọng tại bãi chôn lấp thôn La Vân và xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày của xã Phổ Thạnh nêu trên và Kế hoạch xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình còn thiếu của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 34/TB-UBND ngày 28/02/2020.

Trước đó, thực hiện đề nghị của Bộ Tài nguyên & Môi trường, thời gian qua, Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Kỹ thuật môi trường thuộc Tổng cục Môi trường tổ chức khảo sát, lập phương án xử lý lượng rác tồn đọng 22.500 m3 rác đã chôn lấp trước đây ở thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, Đức Phổ. Sở Tài nguyên- Môi trường đã có văn bản báo cáo kết quả phân tích và kiến nghị phương án tốt nhất để xử lý lượng rác này là xử lý tại chỗ bằng hệ thống lò đốt của nhà máy hiện hữu (nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Đức Phổ).

Võ Hà