Nghệ An: Đóng cửa mỏ đá Lèn Chùa

Khoáng sản - Ngày đăng : 08:23, 13/03/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 về việc đóng cửa mỏ đá xây dựng với diện tích 3,43ha tại Lèn Chùa, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai.

Mỏ đá này đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp cho Công ty TNHH Xuân Hùng theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 6249/GP-UBND ngày 12/11/2014; ngày 06/11/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đá xây dựng tại khu vực Lèn Chùa, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai nói trên.

Mục đích của việc đóng cửa mỏ là để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và bàn giao khu vực mỏ cho chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản, an toàn lao động và pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty TNHH Xuân Hùng có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao đối với khu vực có diện tích mỏ trên để địa phương quản lý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Công ty có trách nhiệm hoàn tất việc thanh lý hợp đồng thuê đất và các hợp đồng khác liên quan tới việc thực hiện khai thác khoáng sản phần diện tích khu vực khai thác được đóng cửa theo quy định; tiếp tục thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường theo thời hạn trong đề án đóng cửa mỏ, phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt.

Khu vực mỏ đá Lèn Chùa giờ đây đã đóng cửa nhưng do khai thác quá độ sâu cốt 0 đến hàng chục mét nên giống như một hồ nước khổng lồ

Ngoài ra, UBND yêu cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai; Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân và Thủ trường các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trong đó, giao UBND thị xã Hoàng Mai, UBND phường Quỳnh Xuân có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại khu vực mỏ trên đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Được biết, trước đây, mỏ đá Lèn Chùa có 3 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Thanh Xuân, Công ty TNHH Xuân Hùng và Công ty TNHH Xuân Chung được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác đá xây dựng.

Tuy nhiên, cuối năm 2016, Đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương xác định Công ty TNHH Thanh Xuân, Công ty TNHH Xuân Hùng khai thác độ sâu quá mức quy định cho phép hàng chục mét, diện tích khai thác vượt ra ngoài khu vực cấp phép nên xử phạt hành chính với số tiền 120 triệu đồng, đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường.

Đình Tiệp