Công ty Hữu Phước khắc phục tồn tại trong quá trình khai thác đá

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 22:05, 11/03/2020

(TN&MT) - Ngay sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh tình trạng nổ mìn khai thác đá của Công ty Hữu Phước làm ảnh hưởng đến đường lưới điện 500KV. Đại diện Công ty cho biết đã rất tiếp thu và lập tức tiến hành khắc phục, không để xảy ra tình trạng tương tự.

Ông Đỗ Trọng Phước, Giám đốc Công ty Hữu Phước cho biết: Ngay sau khi Báo TN&MT phản ánh trong quá trình khai thác đá của Công ty có ảnh hưởng đến đường lưới điện cao thế, Công ty đã lập tức tiếp thu ý kiến đồng thời họp bàn đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những vướng mắc còn tồn tại, lập tức tiến hành khắc phục những sự cố trong quá trình hoạt động và có các biện pháp khắc phục để không xảy ra các trường hợp tương tự.

Bên cạnh đó, công ty cũng tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, bố trí xe tưới nước giảm bụi.

Theo đó, Công ty thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc nổ mìn khai thác đá; thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng để kiểm tra, giám sát quy trình nổ mìn; Sử dụng vật liệu nổ với khối lượng được cấp phép, tránh gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nhất định như mất an toàn, an ninh trật tự, tác động đến môi trường chung quanh, cộng đồng.

Công ty cam kết luôn sử dụng, kiểm soát vật liệu nổ theo thiết kế mỏ. Thực hiện phương án khoan nổ mìn đã được phê duyệt, không vi phạm quy định về giờ nổ mìn; không nổ mìn với khối lượng lớn gây đất đá văng xa và chấn động làm ảnh hưởng đến công trình, cây cối, hoa màu của người dân tại điểm mỏ.

Tập trung trồng nhiều cây xanh hai bên đường vào mỏ đá để tránh phát tán bụi.

Ngoài việc quản lý tốt vật liệu nổ, Công ty cũng nâng cao ý thức về việc bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường sống cho người dân. Thiết kế hệ thống phun nước, bố trí xe tưới nước để hạn chế tối đa bụi trong quá trình khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng.

Thường xuyên quán triệt, nhắc nhở về các biện pháp an toàn trong hoạt động khai thác đá lộ thiên cho tất cả lao động, nhất là những người trực tiếp làm công tác khoan nổ mìn đồng thời trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân.

Việt Linh - Xuân Vũ