Quảng Ninh: Siết chặt công tác quản lý nguồn vật liệu san lấp mặt bằng

Đất đai - Ngày đăng : 09:59, 11/03/2020

(TN&MT) - Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp mới đây nhằm chỉ đạo rà soát, siết chặt công tác quản lý nguồn vật liệu san lấp trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang triển khai rất nhiều dự án, các dự án này sử dụng khối lượng nguồn vật liệu san lấp rất lớn. Mặc dù tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để quản lý, tuy nhiên, qua công tác thanh, kiểm tra cho thấy, việc quản lý nguồn vật liệu san lấp, nghĩa vụ nộp thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của doanh nghiệp cho nhà nước còn nhiều tồn tại, hạn chế, gây thất thu cho ngân sách. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Hiện nay, nguồn vật liệu phục vụ san lấp mặt bằng cho các dự án trên địa bàn tỉnh tương đối lớn nhưng vẫn còn thiếu so với nhu cầu thực tế. Từ đó, đòi hỏi các cấp, các ngành phải siết chặt công tác quản lý để hạn chế tối đa thất thu ngân sách.

Đồng thời yêu cầu, các sở, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ nguồn vật liệu san lấp mặt bằng, nhu cầu sử dụng của các dự án đang triển khai, từ đó xác định rõ khối lượng cần san lấp mặt bằng để tính thuế, phí và cấp quyền khai thác khoáng sản.

Khai thác đất thi công đường giao thông tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Cũng như giao Sở Xây dựng làm đầu mối, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại việc khai thác đất làm vật liệu san lấp của các dự án hạ tầng, trên cơ sở đó tính toán lại khối lượng đào, đắp, ra các quyết định truy thu thuế, phí đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Sở Xây dựng chỉ đạo thanh tra Sở tiến hành thanh tra một số dự án đang triển khai trên địa bàn, nhất là đối với những dự án đã có ý kiến của các cơ quan thanh tra, kiểm tra để tham mưu ban hành các quyết định truy thu thuế; đồng thời làm rõ các khu vực khai thác cát để san lấp mặt bằng các dự án và đổ vào các bãi tắm.

Bên cạnh đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường của từng dự án; chủ đầu tư các dự án rà soát lại các dự án của đơn vị mình có sử dụng vật liệu san lấp để tính toán khối lượng cần nộp thuế; các địa phương của tỉnh, nhất là tại TP.Hạ Long, TP. Cẩm Phả cần phải rà soát thật kỹ các dự án do thành phố quản lý, thực hiện; giao Ban Quản lý KKT tỉnh rà soát lại các dự án tại KKT Vân Đồn và TP.Móng Cái.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương cần có phương án quy hoạch các mỏ đất trên địa bàn toàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; rà soát lại danh mục các dự án, các mỏ khai thác vật liệu san lấp để quản lý một cách hiệu quả. Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh lại các quy định quản lý việc đào đắp, khai thác vật liệu san lấp mặt bằng trước đây để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay.

Phạm Hoạch