Quảng Ninh: Phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới

Xã hội - Ngày đăng : 19:23, 01/03/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản số 1168/UBND-VX1 về việc phòng chống dịch Covid-19 trong tổ chức đám hỏi, đám cưới.

Theo đó, hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh hoạt của cộng đồng và nhân dân. Nhằm hạn chế tập trung đông người trong việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới, để phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch, bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình tổ chức lễ cưới, tiệc cưới tại địa phương trong thời điểm hiện nay, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm hiệu quả.

Đối với lễ cưới, tiệc cưới chưa tổ chức, vận động các gia đình điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức phù hợp; đối với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian, vận động các gia đình tổ chức trong phạm vi gia đình; dùng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời dự lễ cưới, tiệc cưới.

Các công dân được kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi trở về nơi cư trú

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới đảm bảo hạn chế tập trung đông người và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động các gia đình tổ chức lễ cưới, tiệc cưới đảm bảo hạn chế tập trung đông người và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Phạm Hoạch