Đại hội Đảng bộ Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 10:40, 29/02/2020

(TN&MT) - Ngày 28/2, tại TP.HCM, được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT. Nhằm đánh giá, tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ (Đài KTTV Nam Bộ) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Đài KTTV Nam Bộ nhiệm kỳ VI (2020-2025).

Phó Bí thư Phụ trách Điều hành Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT Trần Việt Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Đài KTTV Nam Bộ Phạm Hồ Quốc Tuấn cho biết: Đảng bộ Đài KTTV Nam Bộ hiện có 22 chi bộ trực thuộc với 163 đảng viên; thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Đài KTTV Nam Bộ, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục KTTV - Bộ TN&MT, với nhiệm vụ tổ chức hoạt động nghiệp vụ về điều tra cơ bản quan trắc, thu thập số liệu tại 33 trạm khí tượng.

Và 50 trạm thủy văn, 09 trạm hải văn, 89 trạm đo mực nước nội đồng tự động, 26 trạm đo môi trường và 300 trạm đo mưa với hơn 170 trạm quan trắc bằng các thiết bị tự động; thực hiện dự báo KTTV trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố ở khu vực Nam Bộ; đồng thời, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn theo sự phân cấp của Tổng cục KTTV. 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Đài KTTV Nam Bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông qua vai trò lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao. Nhất là làm tốt công tác tư tưởng vận động cán bộ, đảng viên và viên chức trong toàn Đài vượt qua những khó khăn, thử thách trong giai đoạn đầu chuyển đổi cơ chế, hành lang pháp lý các đơn vị sự nghiệp công và những khó khăn nhất định.

Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Đài KTTV Nam Bộ Phạm Hồ Quốc Tuấn báo cáo kết quả công tác tại Đại hội

Song, với sự quyết tâm cao độ, hết lòng vì sự nghiệp chung của ngành, phát triển của đất nước, toàn thể đảng viên của Đảng bộ Đài KTTV Nam Bộ đã nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch về công tác chuyên môn, ổn định công tác tổ chức, điều chỉnh kế hoạch kinh phí phù hợp và triển khai các đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Đài KTTV Nam Bộ Lê Ngọc Quyền nhận định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù khó khăn, hạn chế nhất định. Song, Đảng bộ Đài KTTV Nam Bộ đã phấn đấu đạt, vượt kế hoạch đề ra về tất cả các mặt chuyên môn; tìm kiếm các nguồn dịch vụ nâng cao đời sống cán bộ, viên chức; đẩy mạnh phát triển nhanh việc nghiên cứu khoa học thực tiễn thông qua các đề tài chuyên môn cấp Bộ, Sở gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn các lĩnh vực của Đài đang thực hiện. 

Đối với công tác xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ được nâng lên; đã kết nạp được 50 đảng viên mới hoàn thành chỉ tiêu đề ra; xây dựng và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế họach, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Các mặt công tác ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng trong tất cả mọi mặt hoạt động của Đài KTTV Nam Bộ. 

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Đài KTTV Nam Bộ Lê Ngọc Quyền quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm tại Đại hội

Bên cạnh đó, Đảng bộ Đài KTTV Nam bộ cũng đã tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, nhanh chóng triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Ngoài ra, tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; nhanh chóng quán triệt, xây dựng chương trình hành động triển khai Chỉ thị 05-CT/TW.

Đồng thời, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên; phân công, phân nhiệm hợp lý trong tình hình mới; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và lãnh đạo đoàn thể cũng dần đi vào nền nếp hơn và có chuyển biến rõ rệt; hoạt động của đoàn thể có đóng góp tích cực vào xây dựng cơ quan, đơn vị và xây dựng Đảng bộ Đài KTTV Nam bộ trong sạch, vững mạnh.

Về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Đài KTTV Nam Bộ Lê Ngọc Quyền cho hay: Căn cứ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đài KTTV Nam bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình thực tiễn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hiện nay. Đảng bộ Đài KTTV Nam Bộ tiếp tục thực hiện mục tiêu tổng quát Đại hội lần thứ V, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế và phát triển theo hướng hiện đại hóa.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Đài KTTV Nam Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là: “Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Đài trong bối cảnh Nhà nước đang thực hiện đổi mới mạnh mẽ các thể chế kinh tế, tinh gọn bộ máy và kiện toàn tổ chức; xây dựng, duy trì tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt nhiệm vụ đặt hàng, tự chủ về kinh phí thường xuyên; hiện đại hóa công nghệ từ khâu quan trắc, thông tin đến dự báo; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ cao; chủ động tìm kiếm, mở rộng hoạt động dịch vụ KTTV, từng bước nâng cao đời sống cán bộ, viên chức và ổn định tư tưởng, yên tâm, gắn bó với đơn vị”.

Để hoàn thành mục tiêu tổng quát của Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Đài KTTV Nam bộ tiếp tục tăng cường làm tốt công tác chính trị, tư tưởng gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW; nhanh chóng quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của Đài KTTV Nam Bộ.

Đồng thời, phát huy cao độ vai trò trung tâm đoàn kết, năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn kỹ thuật; thực hiện việc tự động hóa từ khâu quan trắc, thông tin đến dự báo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao vào công tác chuyên môn. Nhất là công nghệ quan trắc tự động và dự báo.

Ngoài ra, triển khai thực hiện tốt các nội dung về nguồn kinh phí theo cơ chế đặt hàng giao nhiệm vụ và tự chủ về kinh phí thường xuyên, từng bước hoàn thiện để tiến đến tự chủ hoàn toàn; quản lý và sử dụng ngân sách được cấp, vốn đầu tư được giao hàng năm đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường thực hiện các hợp đồng dịch vụ, đẩy mạnh tiết kiệm chi thường xuyên, nâng cao thu nhập viên chức Đài.

Ban Chấp hành Đảng bộ Đài KTTV Nam Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Phụ trách Điều hành Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT Trần Việt Dũng biểu dương những thành quả mà Đảng bộ Đài KTTV Nam Bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt, Đảng ủy Đài KTTV Nam Bộ đã lãnh đạo toàn diện đảng viên, viên chức và người lao động của Đài hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Qua đó, góp phần khẳng định vị thế của ngành KTTV tại khu vực phía Nam. 

Đồng thời, ông Trần Việt Dũng đề nghị Đảng bộ Đài KTTV Nam bộ cần học tập, quán triệt và nhanh chóng xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Trung ương, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT lần thứ IV. Trong đó, tích cực tham gia chương trình đột phá của TP.HCM có liên quan đến lĩnh vực KTTV, quan trắc môi trường, vốn là thế mạnh của Đài KTTV Nam bộ.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Đài KTTV Nam Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: 15 đồng chí. Đồng chí Lê Ngọc Quyền tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Đài KTTV Nam Bộ, đồng chí  Phạm Hồ Quốc Tuấn tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Đài KTTV Nam Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã kêu gọi toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đài KTTV Nam Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT và tiến tới Đại hội Đảng các cấp.

Tường Tú