Thanh Hóa: Đẩy mạnh quan trắc, kiểm soát môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 21:36, 24/02/2020

(TN&MT) - Trong năm qua, Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa không ngừng nâng cao chất lượng quan trắc, giám sát hoạt động môi trường như môi trường nước, không khí, khí thải, đất, trầm tích, sinh vật biển…nhằm đánh giá diễn biến chất lượng môi trường, góp phần đưa ra các giải pháp kịp thời để quản lý, tăng cường chất lượng môi trường.

Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường luôn đẩy mạnh hoạt động công bố thông tin quan trắc chất lượng môi trường; thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc môi trường cho các đơn vị. Tổ chức hoạt động đánh giá chất lượng hệ thống quan trắc tự động, gắn với việc thực hiện lấy mẫu phân tích đối chứng, giúp các doanh nghiệp đảm bảo chất lượng số liệu theo đúng quy định; phối hợp kiểm soát các nguồn ô nhiễm môi trường; tăng cường quản lý chất lượng không khí, chất lượng môi trường nước mặt trong các khu đô thị, khu dân cư.

Cán bộ Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường đang đo khí thải tại Nghi Sơn

Năm 2019, Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường đã hoàn thành 100% khối lượng chương trình Quan trắc môi trường tỉnh; quan trắc tổng hợp môi trường biển; chương trình giám sát dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trại giống kho Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc; chương trình lấy mẫu đối chứng cho dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Lấy mẫu giám sát 45 cơ sở (giai đoạn 2) sau ĐTM; lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường phục vụ công tác thanh kiểm tra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Ngoài ra, Trung tâm còn tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành quy trình quản lý, vận hành các trạm quan trắc tự động, cố định; đơn giá quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; danh mục một số các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên môi trường sử dụng ngân sách nhà nước.

Trung tâm luôn thực hiện giám sát các số liệu quan trắc môi trường, quản lý vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục

Hiện nay, Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường đã thực hiện lấy được trên 2.500 mẫu hiện trường đối với môi trường như môi trường nước, không khí, khí thải, đất, trầm tích, sinh vật biển, hải văn và đa dạng sinh học…Riêng với lĩnh vực phân tích môi trường: Hoàn thành việc xin cấp phép lại điều kiện hoạt động quan trắc môi trường theo Nghị định 127/NĐ-CP ngày 31/12/2014; hiện đang hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi văn bản ISO 17025 phiên bản 2005 sang phiên bản 2017 theo đoàn chuyên gia đánh giá; phân tích trên 4.920 mẫu môi trường các loại (mẫu nước chiếm 54%; không khí chiếm 44%, trầm tích, đất chiếm 2%) cho hơn 1.000 khách hàng.

Tổ chức kiểm tra, giám sát môi trường 164 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 11 đơn vị và đình chỉ hoạt động 02 đơn vị; yêu cầu các cơ sở gây ô nhiễm phải đầu tư đầy đủ và vận hành thường xuyên các công trình thu gom, xử lý chất thải đảm bảo quy định trước khi xả thải ra môi trường. Phối hợp và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan xử lý môi trường tại các ổ dịch tả lợn Châu Phi; xử lý ô nhiễm môi trường sau thiên tai; giám sát việc xử lý sự cố tràn dầu tại kho xăng dầu Lễ Môn. Hướng dẫn các huyện (Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Vĩnh Lộc) bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 việc xử lý ô nhiễm môi trường sau khi nước rút.

Ông Trần Thanh Hùng, Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm, đơn vị luôn thực hiện giám sát các số liệu quan trắc môi trường, thực hiện quản lý vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh. Nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường, đánh giá chất lượng nước thải, khí thải tại các doanh nghiệp trước khi thải ra môi trường.

Thu Thủy