UBND tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch phòng, chống hạn hán

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 21:17, 19/02/2020

(TN&MT) - Nhằm chủ động trong công tác phòng chống hạn hán trong mùa khô năm 2020 đang diễn ra. Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 71/ KH-UBND về Phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Trong đó, uư tiên nước cho sinh hoạt, phục vụ chăn nuôi, cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế

Do nhu cầu tưới của người dân tăng cao nên có nhiều hồ, đập chứa mực đang có dấu hiệu xuống thấp

Theo kế hoạch số 71, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm bắt tình hình thời tiết để triển khai kịp thời các phương án ứng phó với hạn hán, thiếu nước; theo dõi tác động của biến đổi khí hậu, bảo đảm nguồn nước, lương thực, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các cấp, ngành, tổ chức triển khai công tác ứng phó với hạn hán theo nguyên tắc: Ưu tiên nước cho sinh hoạt, nước phục vụ chăn nuôi, cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao, khuyến cáo nông dân không sản xuất ở những nơi có nguy cơ thiếu nước và chuyển sang sản xuất các loại cây trồng phù hợp, tiết kiệm nước.

Toàn tỉnh chủ động huy động mọi nguồn lực để phòng, chống hạn trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả. Các địa phương, ngành Nông nghiệp lên kế hoạch sản xuất, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp, điều tiết, dự trữ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp .

Nhiều hộ gia đình ở Tây Nguyên sử dụng béc để tưới cho cây cà phê trong thời điểm nắng hạn cao

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đưa ra nhiều biện pháp về phi công trình, công trình để phòng, chống hạn hán, thiếu nước. Cụ thể như kiện toàn bộ máy, kiểm tra đánh giá cụ thể nguồn nước, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, áp dụng các công nghệ tưới nước tiên tiến. Đối với các biện pháp công trình, tỉnh triển khai tu sữa, bảo trì để đảm bảo vận hành ổn định trong mùa khô.

Theo lãnh đạo các địa phương của tỉnh Đắk Nông, vào thời điểm này, khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng đang bước vào giai đoạn đầu mùa hạn nên việc ban hành các kế hoạch trước và sớm là rất cần thiết. “Có kế hoạch trước, giúp các địa phương chủ động hơn trong quá trình vận hành các hồ chứa thuỷ lợi phù hợp hơn. Ngoài ra, còn giúp cho người dân nắm bắt được tình hình mà chăm sóc cây trồng đạt hiệu quả hơn”. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Krông Nô chia sẻ. 

Phạm Hoài