Bình Định mời gọi đầu tư 8 dự án mới

Đầu tư - Tài chính - Ngày đăng : 18:28, 14/02/2020

(TN&MT) - Sở Xây dựng Bình Định vừa có văn bản đề xuất 05 dự án cần mời gọi đầu tư và UBND thành phố Quy Nhơn mời gọi đầu tư 03 dự án thương mại dịch vụ trong năm 2020.

Dự án Khu đô thị và dịch vụ đầm Thị Nại tại thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, với diện tích 176 ha. Mục tiêu dự án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quỹ đất dọc quốc lộ 19 mới đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt.

Đầm Thị Nại tại thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

Dự án Khu trung tâm đô thị du lịch biển tại Phân khu 2, khu vực phía Nam vùng đầm Đề Gi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, với diện tích 1.772 ha. Mục tiêu dự án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Khu vực phía Nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

03 dự án Khu du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng thuộc tuyến Quy Nhơn Sông Cầu: Điểm du lịch số 2A diện tích 33,5ha; Điểm số 8C diện tích 32,8ha; điểm số 9H diện tích  38,2 ha. Mục tiêu dự án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch điều chỉnh 1/2000 các điểm du lịch dịch vụ dọc tuyến đường Quy Nhơn Sông Cầu đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Thành phố Quy Nhơn mời gọi dầu tư 03 dự án thương mại dịch vụ

03 dự án thương mại dịch vụ được thành phố Quy Nhơn mời gọi đầu tư trong năm nay gồm: Dự án Trung tâm thương mại tại đường Lê Thanh Nghị, đảo 1A Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, với diện tích là 0,45 ha, quy mô mật độ xây dựng và tầng cao công trình theo quy mô đầu tư dự án.

Dự án Khu thương mại dịch vụ (TMDV1), diện tích 0,25 ha và dự án Khu thương mại dịch vụ (TMDV2), điện tích 0,20 ha. Mục tiêu và quy mô của 02 dự án là việc hình thành các Trung tâm thương mại dịch vụ với mật độ xây dựng ≤ 60%, tầng cao ≥ 9 tầng. Trong đó Khu đất TMDV1 giáp 3 mặt đường Nguyễn Mân lộ giới 30m, 2 đường hiện trạng vào khu dân cư có lộ giới 16m; Khu đất TMDV2 giáp 3 mặt đường Nguyễn Mân lộ giới 30m, 2 đường hiện trạng vào khu dân cư có lộ giới 16m và 9,5m. Hai khu đất TMDV1 và TMDV2 thuộc công trình Đông đường Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn Bình.

Mỹ Bình