Bà Rịa – Vũng Tàu: Phấn đấu hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vào năm 2021

Đất đai - Ngày đăng : 15:23, 13/02/2020

(TN&MT) - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

BR-VT đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính

Theo đó, tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được 49/82 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 5 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành như: huyện Long Điền 7/7 đơn vị; thành phố Vũng Tàu 17/17 đơn vị; thành phố Bà Rịa 11/11 đơn vị; Thị xã Phú Mỹ 10/10 đơn vị; huyện Côn Đảo 1/1 đơn vị. Đạt tỷ lệ 60% trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã phải xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Hiện, Sở TN&MT đã tổ chức hướng dẫn vận hành phần mềm Vilis để quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính cho 49 đơn vị hành chính cấp xã nêu trên; cung cấp 390 tài khoản cho các phòng, đơn vị trực thuộc để phục vụ công tác quản lý.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với đơn vị hành chính cấp xã đối với 3 địa phương còn lại là huyện Châu Đức, Đất Đỏ và Xuyên Mộc. Theo đó, mục tiêu đến cuối năm 2020  tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh phải xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phải đạt trên 80%.

Đồng thời, phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để đáp ứng công tác quản lý đất đai theo công nghệ số cũng như kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai.

 

Linh Nga