Trung Quốc phát triển robot khử trùng để “chiến đấu” với COVID-19

Thế giới - Ngày đăng : 16:15, 12/02/2020

(TN&MT) - Robot khử trùng đã được phát triển để chiến đấu chống lại COVID-19 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 11/2/2020.

Các doanh nghiệp kỹ thuật đã đẩy nhanh quá trình phát triển và tu sửa robot có thể thay thế con người trong việc chịu trách nhiệm khử trùng.

Những con robot khử trùng mới được triển khai đến một số bệnh viện tại các khu kiểm dịch.

Một robot khử trùng được phát triển để chiến đấu chống lại COVID-19 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 11/2/2020. Ảnh: Tân Hoa Xã

Kỹ thuật viên cải tiến robot khử trùng thế hệ đầu tiên tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 11/2/2020. Ảnh: Tân Hoa Xã

Kỹ thuật viên điều chỉnh robot khử trùng thế hệ thứ hai tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 11/2/2020. Ảnh: Tân Hoa Xã

Kỹ thuật viên điều chỉnh robot khử trùng thế hệ thứ hai tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 11/2/2020. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các kỹ thuật viên điều chỉnh robot khử trùng thế hệ thứ hai tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 11/2/2020. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các kỹ thuật viên lắp ráp robot khử trùng tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 11/2/2020. Ảnh: Tân Hoa Xã

Mai Đan