Sở TN&MT Đà Nẵng nhận nhiều phản ánh “ngâm” hồ sơ đất đai

Tài nguyên - Ngày đăng : 14:14, 07/02/2020

(TN&MT) - Gần đây Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Đà Nẵng nhận nhiều phản ánh, ý kiến của tổ chức, công dân liên quan đến tình trạng hồ sơ đất đai trễ hẹn, xử lý lòng vòng, cán bộ hướng dẫn chưa tận tình, đùn đẩy trách nhiệm...

Ngày 7/2, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng cho biết vừa ban hành công văn về tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai nhằm chấn chỉnh, khắc phục tối đa tình trạng trễ hạn, hướng dẫn chưa tận tình, đùn đẩy trách nhiệm, xử lý lòng vòng hồ sơ đất đai.

Sở TN&MT TP. Đà Nẵng nhận nhiều phản ánh về tình trạng "ngâm" hồ sơ đất đai

Theo đó, yêu cầu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục, trong đó tập trung thống kê, rà soát chính xác các hồ sơ tồn đọng, trễ hạn chưa được xử lý tại Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và tất cả các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện.

Trường hợp hồ sơ trễ hạn đề nghị nghiêm túc thực hiện văn bản xin lỗi theo quy định (tham mưu văn bản xin lỗi trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký theo quy định) và báo cáo tình hình xử lý về Sở trước ngày 15-2-2020.

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố cũng thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện trong việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn và giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký đất đai. Làm rõ quy trình liên quan đến đo vẽ, trích lục bản đồ trong các thủ tục, trường hợp ký giáp ranh và xác định ranh giới thửa đất, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần.

Củng cố, chấn chỉnh thái độ làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, đạo đức để hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ; hạn chế đến mức tối đa tình trạng hồ sơ đã nhận nhưng không thể giải quyết được hoặc phải hướng dẫn nhiều lần.

Nghiên cứu phương án cân đối nguồn lực cho phù hợp với tình hình khối lượng hồ sơ thực tế tại các chi nhánh và luân chuyển, điều động đối với những trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất đạo đức.

Chậm xử lý hồ sơ đất đai khiến nhiều DN, cá nhân khó triển khai dự án

Khi phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định đối với các viên chức, người lao động có hành vi tiêu cực, trục lợi, thực hiện không hết chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời những viên chức, người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ…

Bên cạnh đó, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ TP Đà Nẵng cũng được yêu cầu khẩn trương hoàn thành sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai được ban hành kèm theo Quyết định 9375/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 và Quyết định 7452/QĐ-UBND ngày 8/10/2015 của UBND TP Đà Nẵng.

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm CNTT tài nguyên và môi trường điều chỉnh phần mềm tiếp nhận và xử lý hồ sơ đất đai (VILIS)

Lan Anh