PV Power dồn tâm sức đạt mục tiêu phát triển 5 năm tới

Kinh tế - Ngày đăng : 16:02, 16/01/2020

(TN&MT) - Năm 2019 mặc dù ngành năng lượng Việt Nam và ngành điện Việt Nam có nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)  vẫn vững vàng vượt qua khó khăn và về đích với nhiều thành tựu.

PV Power đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Tập đoàn giao ở tất cả các mặt sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước. Sản lượng điện toàn Tổng công ty cả năm đạt 22,54 tỷ kWh (đạt 104% KH). Doanh thu toàn Tổng công ty cả năm đạt 35.884 tỷ đồng (đạt 110% KH), doanh thu Công ty mẹ ước đạt 25.036 tỷ đồng (đạt 108% KH). Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty cả năm ước đạt 3.121 tỷ đồng, đạt 125% KH, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ cả năm ước đạt 2.195 tỷ đồng, đạt 105% KH. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tổng công ty cả năm đạt 1.511 tỷ đồng,  đạt 116% KH, Công ty mẹ nộp ngân sách đạt 850 tỷ đồng, đạt 112% KH.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đã vận hành an toàn, hiệu quả, đảm bảo công tác an toàn, phòng chống cháy nổ tại các nhà máy điện, thực hiện an toàn, chất lượng, đạt và hoàn thành trước tiến độ công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các nhà máy điện.

PV Power hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019

PV Power đã chuyển sàn giao dịch cổ phiếu POW sang sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và đạt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất năm 2019 do Tạp chí Forbes bình chọn. Tổng công ty đã hoàn thiện Chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 làm cơ sở triển khai đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh.

Trong công tác xúc tiến đầu tư các dự án điện mới, nghiên cứu mở rộng nguồn nhiên liệu mới, các loại hình năng lượng sạch như điện mặt trời, điện sử dụng khí LNG… ngoài các loại hình truyền thống là nhiệt điện than, nhiệt điện khí, thuỷ điện cũng được đẩy mạnh. Việc này có ý nghĩa quan trọng khi các nguồn nhiên liệu như than, khí đang dần suy giảm; đồng thời là những bước đi quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển Tổng công ty, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh được đa dạng, không chỉ phụ thuộc vào việc vận hành các nhà máy hiện hữu.

Và đặc biệt, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm qua là việc thực hiện công tác tái cơ cấu của Tổng công ty, sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ giữa các Ban, đơn vị. Quan tâm đến đời sống, chế độ phúc lợi đối với người lao động, sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tổng công ty trong việc tìm kiếm việc làm cho người lao động của các đơn vị là động lực cho CBCNV toàn Tổng công ty thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn  nhấn mạnh, trong thời điểm khó khăn, các đơn vị là “Quả đấm thép” của Tập đoàn đã được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển và đạt được kết quả khả quan, trong đó có PV Power. Nhận thức tốt vai trò của mình, PV Power đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Đây là sự nỗ lực to lớn của toàn thể CBCNV - NLĐ của Tổng công ty.

Nhà máy điện Nhơn trạch 2
 

Đồng chí Trần Sỹ Thanh cho rằng, PV Power cần dồn tâm sức hơn nữa cho sự phát triển kế hoạch 5 năm tới và chiến lược phát triển 10 năm tới. Xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh, để từ đó quản trị Tổng công ty, thực hiện hiệu quả những kế hoạch đề ra, xứng đáng với vị thế là một trong những đơn vị chủ chốt của ngành Dầu khí. Đồng thời, PV Power cần tập trung phát triển nguồn nhân lực cho chính đơn vị và cho Tập đoàn, cùng với Tập đoàn tìm ra các nhân tố tiềm năng, từ đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của Tập đoàn

 

Hằng Thương