Mỏ Việt Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2020

Kinh tế - Ngày đăng : 13:48, 14/01/2020

(TN&MT) - Ngày 14.1, tại Thái Nguyên, Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc TKV –CTCP  tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và hội nghị người lao động năm 2020.

Báo cáo tại Hội nghị, TGĐ Tổng công ty Trần Hải Bình cho biết, bằng những quyết sách đúng đắn, các giải pháp đồng bộ và công tác chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt năm 2019 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (Mỏ Việt Bắc) đã đạt và vượt kế hoạch mà Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam ( TKV) giao.

Tổng doanh thu đạt trên 5 nghìn tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch. Trong đó, doanh thu sản xuất than đạt 1.975 tỷ đồng, doanh thu sản xuất xi măng đạt 2.152 tỷ đồng và doanh thu kinh doanh khác đạt 1.023 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế bằng 138% kế hoạch điều chỉnh của TKV giao và bằng 231% kế hoạch điều hành của Tổng công ty, bằng 231% NQ HN NLĐ. Nộp ngân sách bằng 132% kế hoạch.

Quang cảnh Hội nghị

Về tiêu thụ than, trong năm 2019, nắm bắt cơ hội về thị trường tiêu thụ than tương đối thuận lợi, bám sát nhu cầu của thị trường, Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo của đơn vị trực thuộc tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, thực hiện lộ trình tái cơ cấu, tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanhSản lượng than tiêu thụ bằng 109% KH.

Về tiêu thụ xi măng, trong điều kiện thị trường tiêu thụ xi măng trong nước cung lớn hơn cầu, cạnh tranh gay gắt nhưng sản lượng xi măng tiêu thụ của Tổng công ty đã tiêu thụ đạt và vượt tiến độ kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ xi măng của Tổng công ty đạt 2.486 783 tấn (bằng 108% kế hoạch năm và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2018 và là mức sản xuất và tiêu thụ xi măng cao nhất từ trước tới nay.

Về công tác đền bù , GPMB, các đơn vị sản xuất than đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đẩy nhanh tiến độ đền bù để đáp ứng yêu cầu phục vụ khai thác và đổ thải đất đá, đặc biệt là giải quyết dứt điểm dự án bồi thường GPMB tuyến 19-23 của Công ty than Núi Hồng, giải quyết bồi thường GPMB mở rộng khai trường và bãi đổ thải giai đoạn I – Công ty than Na Dương.

Xi măng và than là hai sản phẩm chính của Mỏ Việt Bắc

Bước sang năm 2020, mục tiêu tổng quát của Tổng công ty đó là: Điều hành sản xuất than, xi măng theo nhu cầu thị trường, đầu tư hợp lý phát triển bền vững cac ngành nghềm than, vật liệu xây dựng và cơ khí; tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật – đổi mới công nghệ, hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả bền vững; Cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. Thực hiện mục tiêu chung của TKV là An toan- Đổi mới – Phát triển.

Về sản xuất than, năm 2020, mục tiêu phấn đấu sản xuất và tiêu thụ 1.575 nghìn tấn. Về sản xuất và tiêu thụ trên 2, 3 triệu tấn xi măng; doanh thu toàn Tổng công ty trên 4,6 nghìn tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV TKV ông Lê Minh Chuẩn đánh giá cao sự nỗ lực của toàn Tổng công ty trong năm 2019, bước sang năm 2020, trước những khó khăn, thách thức trong sản xuất và tiêu thụ than, xi măng, ông Chuẩn đề nghị Tcty tập trung vào giải quyết 9 vấn đề, trong đó vấn đề về kỹ thuật được ông nhấn mạnh đó là các mỏ cần phải hiện đại hóa, tự động hóa trong khai thác than và sản xuất xi măng.

Tổng công ty tiếp tục làm tốt việc tái cơ cấu doanh nghiệp để thích ứng với đòi hỏi của nền kinh tế thị trường mà trong những năm qua Tcty đã và đang thực hiện tốt. Đồng thời, tăng cường đầu tư khoa học công nghệ trong sản xuất than, cơ khí, xi măng, quản trị, công nghệ. Đặc biệt chú trọng đến vấn đề an tòan mỏ, tiến hành thực hiện mỏ xanh - sạch, hài hòa với việc phát triển kinh tế và an sinh xã hội, ông Chuẩn nói.

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Tổng công ty phát động thi đua sản xuất năm 2020.

Phương Linh