Ngành Tài nguyên và Môi trường Bến Tre triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 22:03, 10/01/2020

(TN&MT) - Ngày 10/01, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bến Tre đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của ngành TN&MT. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Chinh - Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết, năm 2019, công tác quản lý nhà nước về TN&MT tại Bến Tre cơ bản được triển khai đúng theo yêu cầu kế hoạch đặt ra; ngành TN&MT thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, tập huấn các chính sách, pháp luật, sự kiện liên quan đến lĩnh vực TN&MT. 

Thực hiện khá tốt công tác cải cách thủ tục hành chính hành chính trên lĩnh vực TN&MT. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 7 quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT trên cơ sở bám sát chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Khẩn trương tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai. Trong đó, tham mưu UBND tỉnh Bến Tre trình Chính phủ xem xét phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 tỉnh Bến Tre; trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 9/9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tập trung phối hợp triển khai thực hiện tốt Tiêu chí 17 về bảo vệ môi trường (BVMT) trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú trọng thực hiện đúng quy trình, quy định trong tham mưu UBND tỉnh thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường, lấy tiêu chí phát triển kinh tế gắn với BVMT, phát triển bền vững làm tiêu chí quan trọng để làm căn cứ thẩm định, đánh giá. 

Ông Nguyễn Văn Chinh - Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre báo cáo tại Hội nghị

Sở TN&MT Bến Tre cũng đã tập trung thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường giai đoạn vận hành và đi vào hoạt động của các doanh nghiệp đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản cát trái phép được tăng cường, tình hình khai thác cát trái phép giảm so với trước đây, tình hình khiếu nại tranh chấp đất đai không còn phức tạp như trước.

Tính đến nay, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức tại Bến Tre đạt 97,7%, đối với cá nhân đạt 94,8%; công tác xác lập pháp lý quỹ đất nhà nước đạt 99,36%. 

Về triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác, Sở TN&MT Bến Tre xác định năm 2020 là măm “Bức phá về đích” theo tinh thần Nghị quyết Tỉnh ủy, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết X Đảng bộ tỉnh Bến Tre và Kế hoạch kinh tế - xã hội 2016-2020. Qua đó, ngành TN&MT Bến Tre quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý tài nguyên, BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu để góp phần đạt chỉ têu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, năm 2020, Sở TN&MT Bến Tre sẽ tập trung thực hiện vào 7 lĩnh vực trọng tâm như: Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, truyền thông về TN&MT; Tổ chức bộ máy, cải cách hành chính; Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên, biển và hải đảo; Bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu; Công nghệ thông tin và lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT Bến Tre năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được có hướng chuyển biến tích cực của ngành TN&MT Bến Tre trong năm 2019; đồng thời, lưu ý ngành TN&MT cần chủ động thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2020 đúng theo kế hoạch đã đặt ra.

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập đề nghị ngành TN&MT tăng cường thực hiện đúng, có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý khoáng sản, quản lý tốt việc khai thác của các doanh nghiệp sau khi trúng thầu, được cấp phép khai thác.

Đối với công tác BVMT, ông Nguyễn Hữu Lập yêu cầu Sở TN&MT Bến Tre tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, công nhận thực hiện tiêu chí môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới; kiểm soát chặt chẽ nguồn ô nhiễm môi trường, tập trung triển khai thực hiện mô hình phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. 

Trước mắt, giao Sở TN&MT phối hợp với Sở Xây dựng giải quyết ô nhiễm môi trường tại Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre; đồng thời khẩn trương hoàn thành Đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trình UBND tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện.

Bạch Thanh