Xử lý các nhà thầu thi công nạo vét sông Lại Giang chưa được cấp phép khai thác khoáng sản

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 15:30, 31/12/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để cho 08 nhà thầu triển khai thi công nạo vét sông Lại Giang san lấp mặt bằng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu Hành chính dịch vụ - Dân cư tuyến Bạch Đằng và dự án Khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong của huyện Hoài Nhơn, khi chưa được cấp phép khai thác khoáng sản.

Ngày 20/11/2019, UBND huyện Hoài Nhơn có tờ trình số 618 xin tiếp tục thực hiện nạo vét sông Lại Giang và sử dụng sản phẩm cát lẫn đất hỗn tạp để phục vụ san lấp mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện. Dự án gồm hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ cầu Bồng Sơn mới đến cầu Bồng Sơn cũ; giai đoạn 2 từ cầu Bồng Sơn cũ đến đập ngăn mặn trên sông Lại Giang.

Dự án công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu Hành chính dịch vụ - Dân cư tuyến Bạch Đằng, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn

Giai đoạn 1 từ cầu Bồng Sơn mới đến cầu Bồng Sơn cũ đã được UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và UBND tỉnh phê duyệt đánh giá tác động môi trường của dự án tại Quyết định số 883 ngày 16/3/2015. Đến nay, các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1 cơ bản đã hoàn thành và tiếp tục triển khai nạo vét sông Lại Giang để san lấp mặt bằng thi công giai đoạn 2.   

Nạo vét sông Lại Giang và sử dụng sản phẩm cát lẫn đất hỗn tạp để phục vụ san lấp mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Để thực hiện việc nạo vét sông Lại Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 664 ngày 18/4/2019 yêu cầu UBND huyện Hoài Nhơn tổng hợp trình UBND tỉnh cấp phép khai thác và nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các nhà thầu thi công nạo vét lòng sông Lại Giang.

Tuy nhiên, UBND huyện Hoài Nhơn cho rằng yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường là chưa phù hợp, bởi việc nạo vét cát lẫn đất hỗn tạp tại lòng sông Lại Giang là nhiệm vụ cấp thiết nhằm tái tạo và ổn định dòng chảy, đưa dòng chính lưu về giữa dòng sông, giảm thiểu xói lở bờ sông và đê kè dọc hai bên bờ sông, tăng khả năng thoát lũ, tạo cảnh quan môi trường cho đô thị Hoài Nhơn. Đồng thời, tiếp tục tận dụng khối lượng cát lẫn đất hỗn tạp nạo vét để san lấp một số công trình đang thi công trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn và khu vực lân cận, nhằm giảm chi phí đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sản phẩm sau khi nạo vét là cát lẫn đất hỗn tạp không phải là vật liệu xây dựng thông thường, không nằm trong danh mục khoáng sản phải lập hồ sơ theo quy định tại Điều 64 Luật Khoáng sản 2010.

Các hạng mục của công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu Hành chính dịch vụ huyện Hoài Nhơn

Xét đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn tại tờ trình 618, UBND tỉnh Bình Định có văn bản 7519, ngày 9/12/2019 đồng ý cho phép thực hiện việc cải tạo, nạo vét sông Lại Giang đoạn thượng lưu đập ngăn mặn Lại Giang nhằm phục vụ mục đích du lịch và tận dụng sản phẩm nạo vét để san lấp các công trình trên địa bàn huyện theo quy trình rút gọn. Thế nhưng, sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra phát hiện 08 nhà thầu triển khai thi công nạo vét sông Lại Giang khi chưa được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản và không thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của Sở.

Xây dựng bờ kè sông Lại Giang 

Trên cơ sở Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 222, ngày 17/12/2019, UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo giao UBND huyện Hoài Nhơn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để 08 nhà thầu triển khai thi công nạo vét sông Lại Giang, sử dụng sản phẩm sau khi nạo vét cát đất hỗn tạp san lấp mặt bằng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu Hành chính dịch vụ - Dân cư tuyến Bạch Đằng và dự án Khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong khi chưa được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản. Đồng thời, giải trình việc không thực hiện theo yêu cầu hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc lập hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị thi công nạo vét khơi thông dòng chảy sông Lại Giang nghiêm túc thực hiện việc lập hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét cấp phép khai thác, phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường; xử lý theo quy định pháp luật đối với các trường hợp không thực hiện. Rà soát khối lượng các đơn vị thi công đã khai thác từ năm 2015 đến nay, đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước để truy thu các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục xử lý theo quy định pháp luật đối với 05 đơn vị gồm: Công ty TNHH Bá Sanh Đường, Công ty TNHH xây dựng Thành Hương, Công ty TNHH Hoàng Mạnh Tường, Công ty TNHH xây dựng Nguyên Tín và Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Kim Thành về hành vi khai thác cát trái phép. Tiếp tục tăng cường chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực lĩnh tài nguyên khoáng sản, theo dõi đôn đốc UBND huyện Hoài Nhơn thực hiện các nội dung trên, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/02/2020.

Hạng mục Khu Quảng trường, Đền thờ liệt sĩ huyện Hoài Nhơn 

Làm việc với PV Báo TN&MT, ông Trần Văn Thư – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Nhơn thông tin thêm: Trước và sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, chúng tôi đã cho dừng toàn bộ hoạt động thi công nạo vét sông Lại Giang. Hiện nay, Ban đang lập hồ sơ trình UBND tỉnh cấp phép khai thác cát cho một đơn vị nhà thầu là Công ty TNHH Hoàng Mạnh Tường để phục vụ các công trình của huyện. Đối với việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan thì Ban nhận trách nhiệm về việc này.

Mỹ Bình