Sơn La: Tập huấn phổ biến quy định pháp luật về đất đai, môi trường

Tài nguyên - Ngày đăng : 19:02, 20/12/2019

(TN&MT) - Ngày 20/12, Sở TN&MT Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đất đai. Hội nghị đã triển khai tập huấn tới hơn 100 đại biểu thuộc Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất của 12/12 huyện, thành phố.

Ông Đỗ Văn Trụ, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban của Sở TN&MT đã triển khai các nội dung về: Giới thiệu một số điểm mới của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; hướng dẫn bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND các cấp; hướng dẫn về xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thẩm quyền theo phân cấp trong quản lý đất đai; giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho một số trường hợp; những quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La so với các quy định trước đây đã ban hành; các quy định về chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; các quy định về tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; một số ví dụ minh họa cách tính mức bồi thường nhà, công trình xây dựng…

Tại hội nghị đã tập trung tuyên truyền các quy định pháp luật về môi trường, đất đai

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Đại diện các huyện, thành phố đã có ý kiến gỡ vướng một số nội dung như: Việc nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế 1 phần thửa đất nông nghiệp trước ngày 1/7/2014, nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định; trường hợp tách thửa đất ở gắn với đất vườn, ao gắn liền với đất ở, không có quy định trong Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Sơn La (quy định hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở, giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đất; định mức đất sử dụng trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh), nay người sử dụng đất đề nghị tách đất ở gắn với một phần diện tích đất vườn, ao gắn liền với đất ở thì thực hiện như thế nào? Hạn mức tối thiểu để tách thửa đối với đất vườn, ao gắn liền với đất ở?

Quang cảnh Hội nghị

Đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn thấp… Hướng dẫn xử lý vi phạm với các trường hợp san tẩy mặt bằng? Việc phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý, xử lý vi phạm khoáng sản, môi trường?

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, đại diện lãnh đạo Sở TN&MT, các phòng, ban chuyên môn của Sở giải đáp cơ bản những vướng mắc của các huyện, thành phố. Đồng thời, sẽ có côn văn giải đáp với một số trường hợp cụ thể.

Việc tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm tăng cường năng lực, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, đất đai cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, góp phần triển khai thống nhất, hiệu quả các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai. Cùng với đó, triển khai hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới một cách thống nhất, hiệu quả.

Nguyễn Nga