Đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 18:07, 18/12/2019

(TN&MT) - Bạn đọc có địa chỉ email buivanvinh1310@gmail.com hỏi: Tôi có hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận. Cơ quan thuế đã ra thông báo thuế ghi ngày 09-12-2019, nhưng đến ngày 12-12-2019 văn phòng đăng ký đất đai mới gọi điện thoại cho tôi đến nhận thông báo thuế. Vì vậy, theo nghị định 79/2019 về quy định ghi nợ tiền sử dụng đất, bản thân tôi có được ghi nợ tiền sử dụng đất không?

Ảnh minh họa

Văn phòng Luật sư Hanel tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về ghi nợ tiền sử dụng đất khi thỏa mãn 2 điều kiện sau đây:    (1) Đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất gồm:

  • - Người có công với cách mạng;
  • - Hộ nghèo;
  • - Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số;
  • - Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công. Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  (2) Trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất: Được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.         

Như vậy khi đáp ứng cả hai điều kiện nêu trên thì gia đình bạn hoàn toàn được quyền ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của luật.     

VPLS Hanel